Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |
 
Pomiń łącza nawigacji.
Obrazek do informacji

Spotkanie Opłatkowe w WSFiZ (19.12.14)

2014-12-18

Szanowni Państwo!
Jego Magnificencja Rektor doc. dr Edward Hościłowicz i Senat Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, mają zaszczyt zaprosić na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się 19 grudnia 2014 roku o godz.15:00 w Restauracji Capitol w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Serdecznie zapraszamy.

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA w WSFIZ

2014-11-26

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi dają one możliwość i przygotowują do wykonywania działalności urbanistycznej, związanej z planowaniem urbanistyczno-architektonicznym i przestrzennym.
Po deregulacji (uwolnieniu zawodu urbanisty) utrzymano jedynie wymóg posiadania wykształcenia wyższego, uzupełnionego o studia podyplomowe z zakresu gospodarki przestrzennej. Zlikwidowano zatem wymóg wykazania się 3-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z gospodarka przestrzenną oraz wymóg zdania egzaminu. Następuje również zniesienie obligatoryjnej przynależności do samorządu zawodowego, co w konsekwencji powoduje likwidację izby zawodowej urbanistów.

ikonkahttp://ckp.wsfiz.edu.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe/180-gp.html?

wiecej...

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało WSFiZ najwyższą ocenę w sprawie kształcenia na kierunku zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych!

2014-10-23

Szanowni Studenci,
Z dumą chcielibyśmy poinformować, iż Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej - po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu działającego w obszarze nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych w sprawie jakości kształcenia na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku – przyznało ocenę pozytywną.
Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe uzyskały ocenę "w pełni": koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia sie oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej ocenę pozytywną również przyznało na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Filii w Ełku WSFiZ.

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

Nowy Rektor WSFiZ - doc. dr Edward Hościłowicz

2014-09-03

Obrazek do informacji

Szanowni Państwo,
Od 1 września b.r. funkcję Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku pełni doc. dr Edward Hościłowicz. Jest współzałożycielem Uczelni. Pełnił w niej funkcje: Prodziekana, Dziekana i Rektora (2006-2010). Ukończył Ekonomikę i Organizację Przemysłu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie gdzie doktoryzował się. Autor ponad 70 publikacji naukowych z zakresu zarządzania strategicznego i marketingu. W latach 1990-92 współorganizator i wykładowca Białostockiej Szkoły Biznesu. Kierownik Podyplomowego Studium Menedżerskiego w latach 1991-1997. Aktywnie współpracuje z organizacjami podlaskich przedsiębiorców, zaangażowany w rozwój relacji z partnerami na wschodzie. Aktualnie jest członkiem Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki.

wiecej...

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

„10 lat w Unii. Zyskaliśmy. Ale też sporo zapłaciliśmy” – wywiad z rektorem WSFiZ prof. dr. hab. Józefem Szabłowskim

2014-05-10

Szanowni Państwo,
Gdy 10 lat temu Polska przystępowała do Unii Europejskiej, to wśród Polaków było mnóstwo zwolenników, ale i mnóstwo przeciwników integracji. Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem udzielonym Kurierowi Porannemu przez rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku prof. dr. hab. Józefa Szabłowskiego na temat bilansu zysków i strat naszego 10-letniego członkostwa w Unii Europejskiej.
Wywiad przeprowadził Wojciech Jarmołowicz - dziennikarz, redaktor, wydawca Mediów Regionalnych (m.in. Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Teraz Białystok). Autor książki „Liderzy podlaskiej gospodarki”. Od wielu lat organizator rankingów biznesowych w naszym województwie, m.in. Podlaska Złota Setka.
Wywiad dostępny pod adresem:

ikonkahttp://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/artykul/10-lat-w-unii-zyskalismy-ale-tez-sporo-zaplacilismy

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

WSFiZ nagrodzona (XII edycja Prezentacji Edukacyjno – Doradczych)

2014-02-26

Obrazek do informacji

Szanowni Państwo!
Z dumą chcielibyśmy poinformować, iż Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku w dniu 25.02.2014 w ramach targów edukacyjno-doradczych "Uczelnie w powiecie" otrzymała nagrodę:
- Puchar Burmistrza Miasta Bielska Podlaskiego w kategorii najbogatsza oferta edukacyjna.
Organizatorem XII już edycji Prezentacji Edukacyjno-Doradczych jest Redakcja „Wieści Podlaskich” wspólnie z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Targi odbywają się w Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach, Hajnówce, Sokółce i Wysokim Maz. Młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami ma możliwość odwiedzenia stoisk edukacyjnych i zapoznania się z ofertą edukacyjno – wystawienniczą prezentujących się uczelni.

wiecej...

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

WSFiZ w Białymstoku - jedyna niepubliczna uczelnia o profilu ekonomicznym w północno-wschodniej Polsce posiadającą tak wysoką kategorię jednostki naukowej

2013-10-06

Obrazek do informacji

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż Wydział Nauk Ekonomicznych w wyniku oceny Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) działającego przy MNiSW otrzymał kategorię B. WSFiZ w Białymstoku jest jedyną niepubliczną uczelnią o profilu ekonomicznym w północno-wschodniej Polsce posiadającą tak wysoką kategorię jednostki naukowej.
Uczeni oceniali osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz wskazane przez jednostkę najistotniejsze efekty działalności naukowej.
Ocena B jest nie tylko miernikiem sukcesów badawczych Wydziału, ale także wskaźnikiem, który ma wpływ na wysokość przyznawanej dotacji na badania statutowe.Z dumą chcielibyśmy nadmienić, iż taką samą kategorię posiada również Wydział Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej.

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

WSFiZ - najlepszą niepubliczną uczelnią w regionie!

2013-08-29

Obrazek do informacji

Szanowni Państwo!
Z dumą chcielibyśmy poinformować, iz kolejny rok z rzędu Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zajęła pierwsze miejsce w regionie w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich miesięcznika „Perspektywy” oraz dziennika „Rzeczpospolita”. WSFiZ już od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w badaniach rankingowych, potwierdzając tym: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukową, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie.
Nadrzędnym imperatywem przygotowanego rankingu jest budowanie kultury jakości. Pierwsze miejsce w regionie dla nas to wielki zaszczyt, ale też i zobowiązanie do dalszej pracy.

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

WSFiZ – Uczelnia Odpowiedzialna Społecznie

2013-06-15

Obrazek do informacji

Szanowni Studenci!
Chcielibyśmy poinformować, iż nasza Uczelnia wsparła projekt Komedy Miejskiej Policji w Białymstoku pt. „Wspólne Podwórko”, w ramach działań profilaktycznych dotyczących tolerancji. Z ramienia WSFiZ przeprowadzony został warsztat z odkrywania talentów, podkreślający naturalną potrzebę dostrzegania wartości w odmienności. W dniu 13 maja br. w Galerii ARSENAŁ przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej. Dzieci narodowości czeczeńskiej oraz polskiej miały okazję wymienić informacje nt. swoich kultur, obyczajów. Ponadto, za sprawą szeregu zabaw integracyjnych, m.in. „pociągów: życia oraz talentów” – uczyły się akceptacji odmienności, jak również podejmowania dialogu z kolegami/koleżankami – obcokrajowcami.

wiecej...

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

Więcej aktualności

O doświadczeniach spółki giełdowej – na przykładzie AC S.A.
Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych na przykładzie inkubatora technologicznego Xevin LAB
Jak skutecznie konkurować na globalnym rynku na przykładzie doświadczeń AC S.A. – producenta instalacji autogaz marki STAG
Innowacje w praktyce - wykład z praktykami biznesu, 17.10.2014
Technotalent 2014 - do wygrania 30 tys. zł oraz nagrody specjalne
Rozwiń skrzydła z AIP
Oko w oko z liderami podlaskiej gospodarki. Finał, czyli wielu liderów w jednym miejscu
Oko w oko z Janem Mikołuszko - Prezesem zarządu Unibep S.A.
Spotkanie z liderką podlaskiego biznesu - Kingą Lesisz
Białystok a bezpieczeństwo - co warto wiedzieć, o czym należy pamiętać

Organizacja roku akademickiego 2014/2015

Organizacja roku akademickiego 2014/2015

Organizacja roku akademickiego 2013/2014

Organizacja roku akademickiego 2013/2014

Organizacja roku akademickiego 2012/2013

Organizacja roku akademickiego 2012/2013


biznesklaster

Park Naukowo - Technologiczny w Ełku