Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |
 
Pomiń łącza nawigacji.

O doświadczeniach spółki giełdowej – na przykładzie AC S.A.

2014-11-27

Obrazek do informacji

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na piątkowe spotkanie z cyklu wykładów z praktykami - 05.12.2014 r., godz. 17:00, Miejsce: Mała Aula WSFiZ.
Naszym gościem i prelegentem będzie Pani Katarzyna Rutkowska - Prezes firmy AC.SA.
Temat wykładu: „O doświadczeniach spółki giełdowej – na przykładzie AC S.A.”.

Opracowanie: Dorota Zabielska, Biuro Karier

PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA w WSFIZ

2014-11-26

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi dają one możliwość i przygotowują do wykonywania działalności urbanistycznej, związanej z planowaniem urbanistyczno-architektonicznym i przestrzennym.
Po deregulacji (uwolnieniu zawodu urbanisty) utrzymano jedynie wymóg posiadania wykształcenia wyższego, uzupełnionego o studia podyplomowe z zakresu gospodarki przestrzennej. Zlikwidowano zatem wymóg wykazania się 3-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z gospodarka przestrzenną oraz wymóg zdania egzaminu. Następuje również zniesienie obligatoryjnej przynależności do samorządu zawodowego, co w konsekwencji powoduje likwidację izby zawodowej urbanistów.

ikonkahttp://ckp.wsfiz.edu.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe/180-gp.html?

wiecej...

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

MBA Program Stypendialny Polish American Business Leaders - termin składania wniosków 25 listopada

2014-11-25

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, że 25 listopada 2014 r. mija termin składania wniosków o stypendium MBA Programu Stypendialnego Polish American Business Leaders.
Ramowe informacje dotyczące programu stypendialnego oraz procedury aplikacyjnej prezentowane są poniżej w pliku "Student Selection for the Polish-American Business Leaders Scholarship" . Oprócz dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu, należy złożyć także informację w języku polskim opisującą zainteresowania oraz doświadczenie zawodowe kandydata (nie więcej niż jedna strona).
Prosimy o przygotowanie dokumentów zgodnie z wytycznymi.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 25 listopada 2014r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z napisem "Program Stypendialny Polish American Business Leaders.

ikonkaStudent Selection for the Polish-American Business Leader Scholarship.pdf

wiecej...

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

Eliterne studia Master of Business Administration w WSFiZ - ruszyla kolejna edycja

2014-10-28

Obrazek do informacji

Szanowni Państwo,
W dniu 24.11.14 ruszyla kolejna edycja studiów Master of Business Administration w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. WSFiZ prowadzi je od 2004 roku. W 2009 r. zostały one uhonorowane Medalem Europejskim, nagrodą przyznawaną przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.MBA to światowy standard 2-letniego kształcenia, dla ludzi mających ukończone studia wyższe i doświadczenie zawodowe.
Jako ekspercki program doskonalenia kadry menadżerskiej, obejmuje bloki tematyczne będące odzwierciedleniem obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

ikonkahttp://ckp.wsfiz.edu.pl/index.php/pl/mba.html

wiecej...

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało WSFiZ najwyższą ocenę w sprawie kształcenia na kierunku zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych!

2014-10-23

Szanowni Studenci,
Z dumą chcielibyśmy poinformować, iż Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej - po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu działającego w obszarze nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych w sprawie jakości kształcenia na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku – przyznało ocenę pozytywną.
Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe uzyskały ocenę "w pełni": koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia sie oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej ocenę pozytywną również przyznało na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Filii w Ełku WSFiZ.

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

Polish American Business Leaders – Prof. Christopher Ball w WSFIZ

2014-10-15

Obrazek do informacji

Szanowni Studenci,
W dniu 27 października br. Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, swoja obecnością zaszczycił Prof. Christopher Ball, Prezydent Central European Institute oraz przedstawiciel Quinnipiac University.
Po raz pierwszy w Polsce Quinnipiac University wraz Central European Institute (Hamden, Connecticut, USA) organizują nabór kandydatów do trzyletniego programu stypendialnego Polish American Business Leaders, obejmującego studia MBA w USA oraz pracę w amerykańskich firmach.
Uczestnicy spotkania zapoznali się ze specyfiką studiów MBA w USA, zaprezentowane zostały szczegółowe zasady i warunki ubiegania się i przyznawania stypendium na studia MBA dla polskich studentów.
Szczegółowe informacje:

ikonkahttp://www.wsfiz.edu.pl/TabStudent/PolishAmericanLP.aspx

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

Rekrutacja do WSFiZ przedłużona do 31 pażdziernika 2014!

2014-10-10

Zapisz się juz dzisiaj, rekrutacja do Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku trwa. Z dumą chcielibyśmy poinformować, iż kampanię promującą Uczelnię zaprojektowali studenci WSFiZ. Efekty twórczej pracy naszych Żaków są prezentowane zgodnie z hasłem PRAKTYCZNIE - WSFiZ.
Natomiast już dzisiaj można zarejestrować się na naszej stronie: https://rekrutacja.wsfiz.edu.pl/podanie/ePodanie_1.aspx
Zapraszamy do naszego punktu rekrutacyjnego, gdzie w miłej atmosferze dowiesz się:
• jakie mamy kierunki? m.in. nowość! specjalność Agrobiznes
• jaki jest harmonogram naboru i jakie są wysokości opłat?
• jakie są wymagane dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia?

W razie szczegółowych pytań o przebiegu rekrutacji, prosimy o kontakt:
e-mail: rekrutacja@wsfiz.edu.pl
tel. (85) 678 58 46
Biuro Rekrutacji czynne:
poniedziałek – piątek 7:30-15:30
sobota 8:00-14:00
Zapraszamy, drzwi rekrutacyjne szeroko otwarte. Praktycznie –WSFiZ.
Więcej informacji:

ikonkahttp://rekrutacja.wsfiz.edu.pl/kryteria.aspx

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

XXII Inauguracja Roku Akademickiego w WSFiZ

2014-10-06

Obrazek do informacji

Szanowni Państwo,
Dnia 4 października 2014 miała miejsce XII Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Agenda uroczystości wyglądała następująco: przemówienie JM Rektora doc. dr. Edwarda Hościłowicza, wręczenie tytułu Honorowego Rektora Prof. dr. hab. Józefowi Szabłowskiemu, immatrykulacja studentów pierwszego roku oraz wykład inauguracyjny Prof. dr. hab. Romana Sobieckiego, pt. „Gospodarka realna a fikcyjna”.
Uroczystość uświetnił występ Chóru WSFiZ pod dyrekcją Małgorzaty Olechno.
Na Inaugurację licznie przybyli przedstawiciele polskich i zagranicznych szkół wyższych, przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych, miejskich, służb mundurowych, fundacji, stowarzyszeń i mediów a także studenci WSFiZ.
Zapraszamy do galerii zdjęć z tego wyjątkowego wydarzenia:

ikonkahttp://galeria.wsfiz.edu.pl/thumbnails.php?album=289

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

Nowy Rektor WSFiZ - doc. dr Edward Hościłowicz

2014-09-03

Obrazek do informacji

Szanowni Państwo,
Od 1 września b.r. funkcję Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku pełni doc. dr Edward Hościłowicz. Jest współzałożycielem Uczelni. Pełnił w niej funkcje: Prodziekana, Dziekana i Rektora (2006-2010). Ukończył Ekonomikę i Organizację Przemysłu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie gdzie doktoryzował się. Autor ponad 70 publikacji naukowych z zakresu zarządzania strategicznego i marketingu. W latach 1990-92 współorganizator i wykładowca Białostockiej Szkoły Biznesu. Kierownik Podyplomowego Studium Menedżerskiego w latach 1991-1997. Aktywnie współpracuje z organizacjami podlaskich przedsiębiorców, zaangażowany w rozwój relacji z partnerami na wschodzie. Aktualnie jest członkiem Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki.

wiecej...

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

Trwa rekrutacja studentów na wyjazdy w ramach programu Erasmus+!

2014-09-01

Szanowni Pańsrtwo!
W roku 2014/2015 studenci Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku mogą studiować w Belgii, Estonii, Niemczech, Portugalii, Rumunii, Turcji, Włoszech czy też na Cyprze, Litwie, Wyspach Kanaryjskich, Malcie lub Słowacji.
Osoby zainteresowane odbyciem studiów w uczelni partnerskiej WSFiZ lub praktyki w zagranicznej instytucji znajdującej się w kraju objętym programem Erasmus+ proszone są o kontakt z Działem Nauki, Współpracy z Zagranicą i Wydawnictw WSFiZ (p. 407E) i składanie dokumentów.
Termin zgłoszeń mija 5 października 2014 r.
Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie ERASMUS+!

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

WSFIZ ogłasza nabór na II edycję szkolenia z zakresu Specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

2014-07-07

Informujemy, iż Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku ogłasza nabór na II edycję szkolenia z zakresu Specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
Program kształcenia w ramach szkolenia w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, zatwierdzony został decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2014 r. Nr DPS-VI-51112-1056-25-MJ/14(15)
Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych.
Planowane rozpoczęcie II edycji szkolenia – październik 2014 r. – zakończenie czerwiec 2015 r.

ikonkaFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prac. socj..pdf

wiecej...

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

mgr Tadeusz Cimoszuk – Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WSFIZ odebrał nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku

2014-07-04

Szanowni Państwo!
Z dumą chcielibyśmy poinformować, iż pracownik WSFiZ (Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu) mgr Tadeusz Cimoszuk otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego za całokształt działalności sportowej.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 21 maja 2014 r. w Pałacyku Gościnnym przy ul. Kilińskiego. Nagrody przyznano 12 laureatom w kategoriach: Najlepszy Młody Sportowiec, Najlepszy Trener, Najlepszy Sportowiec, Nagrody za całokształt działalności sportowej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

Summer Academy 2014

2014-06-24

Obrazek do informacji

Szanowni Studenci,
zapraszamy do uczestnictwa w Summer Academy 2014, która odbywać się będzie w Mathias Corvinus Collegium w Budapeszcie na Węgrzech od 17 do 26 sierpnia 2014!
Celem 10-dniowego programu, adresowanego do studentów z całego świata, jest poszerzenie ich wiedzy w zakresie aktualnych kwestii o międzynarodowym znaczeniu, poprzez pracę w zespołach i udział w warsztatach. W tym roku tematem wiodącym Akademii będzie food economics (z perspektywy ekonomii, agro-technologii i nauk społecznych).
Aby wziąć udział w Akademii należy przesłać wypełniony formularz aplikacyjny na adres summeracademy@mcc.hu
Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2014!

Szczegółowy program Akademii:

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej http://summeracademy.mcc.hu/
oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/MccSummerAcademy?fref=ts

ikonkaAPPLICATION-FORM_2014.doc

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

WSFiZ przyznano srebrny certyfikat "Uczelnia Liderów 2014"

2014-06-23

Obrazek do informacji

Z dumą chcielibyśmy poinformować, iż Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku została wyróżniona srebrnym certyfikatem „Uczelnia Liderów”. W dniu 18 czerwca 2014 roku w barokowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość podsumowująca tegoroczną, czwartą już edycję, Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W trakcie Gali przedstawiciele uniwersytetów, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz uczelni niepublicznych z całej Polski odebrali dokumenty poświadczające pozytywny wynik akredytacji środowiskowej przeprowadzonej przez zespół ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
W programie certyfikacji "Uczelnia Liderów" Fundacja nagradza szkoły wyższe, które starają się kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne. Uroczystość zakończył znakomity, wygłoszony z pasją wykład prof. Jana Miodka, który dokonał refleksji nad historią nazw związanych z Wrocławiem i Śląskiem.
Więcej informacji:

ikonkahttp://fundacja-edukacja.org.pl/artykul/316.html

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

„10 lat w Unii. Zyskaliśmy. Ale też sporo zapłaciliśmy” – wywiad z rektorem WSFiZ prof. dr. hab. Józefem Szabłowskim

2014-05-10

Szanowni Państwo,
Gdy 10 lat temu Polska przystępowała do Unii Europejskiej, to wśród Polaków było mnóstwo zwolenników, ale i mnóstwo przeciwników integracji. Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem udzielonym Kurierowi Porannemu przez rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku prof. dr. hab. Józefa Szabłowskiego na temat bilansu zysków i strat naszego 10-letniego członkostwa w Unii Europejskiej.
Wywiad przeprowadził Wojciech Jarmołowicz - dziennikarz, redaktor, wydawca Mediów Regionalnych (m.in. Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Teraz Białystok). Autor książki „Liderzy podlaskiej gospodarki”. Od wielu lat organizator rankingów biznesowych w naszym województwie, m.in. Podlaska Złota Setka.
Wywiad dostępny pod adresem:

ikonkahttp://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/artykul/10-lat-w-unii-zyskalismy-ale-tez-sporo-zaplacilismy

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

WSFiZ nagrodzona (XII edycja Prezentacji Edukacyjno – Doradczych)

2014-02-26

Obrazek do informacji

Szanowni Państwo!
Z dumą chcielibyśmy poinformować, iż Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku w dniu 25.02.2014 w ramach targów edukacyjno-doradczych "Uczelnie w powiecie" otrzymała nagrodę:
- Puchar Burmistrza Miasta Bielska Podlaskiego w kategorii najbogatsza oferta edukacyjna.
Organizatorem XII już edycji Prezentacji Edukacyjno-Doradczych jest Redakcja „Wieści Podlaskich” wspólnie z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Targi odbywają się w Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach, Hajnówce, Sokółce i Wysokim Maz. Młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami ma możliwość odwiedzenia stoisk edukacyjnych i zapoznania się z ofertą edukacyjno – wystawienniczą prezentujących się uczelni.

wiecej...

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

WSFiZ w Białymstoku - jedyna niepubliczna uczelnia o profilu ekonomicznym w północno-wschodniej Polsce posiadającą tak wysoką kategorię jednostki naukowej

2013-10-06

Obrazek do informacji

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż Wydział Nauk Ekonomicznych w wyniku oceny Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) działającego przy MNiSW otrzymał kategorię B. WSFiZ w Białymstoku jest jedyną niepubliczną uczelnią o profilu ekonomicznym w północno-wschodniej Polsce posiadającą tak wysoką kategorię jednostki naukowej.
Uczeni oceniali osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz wskazane przez jednostkę najistotniejsze efekty działalności naukowej.
Ocena B jest nie tylko miernikiem sukcesów badawczych Wydziału, ale także wskaźnikiem, który ma wpływ na wysokość przyznawanej dotacji na badania statutowe.Z dumą chcielibyśmy nadmienić, iż taką samą kategorię posiada również Wydział Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej.

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

WSFiZ - najlepszą niepubliczną uczelnią w regionie!

2013-08-29

Obrazek do informacji

Szanowni Państwo!
Z dumą chcielibyśmy poinformować, iz kolejny rok z rzędu Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zajęła pierwsze miejsce w regionie w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich miesięcznika „Perspektywy” oraz dziennika „Rzeczpospolita”. WSFiZ już od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w badaniach rankingowych, potwierdzając tym: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukową, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie.
Nadrzędnym imperatywem przygotowanego rankingu jest budowanie kultury jakości. Pierwsze miejsce w regionie dla nas to wielki zaszczyt, ale też i zobowiązanie do dalszej pracy.

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

WSFiZ – Uczelnia Odpowiedzialna Społecznie

2013-06-15

Obrazek do informacji

Szanowni Studenci!
Chcielibyśmy poinformować, iż nasza Uczelnia wsparła projekt Komedy Miejskiej Policji w Białymstoku pt. „Wspólne Podwórko”, w ramach działań profilaktycznych dotyczących tolerancji. Z ramienia WSFiZ przeprowadzony został warsztat z odkrywania talentów, podkreślający naturalną potrzebę dostrzegania wartości w odmienności. W dniu 13 maja br. w Galerii ARSENAŁ przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej. Dzieci narodowości czeczeńskiej oraz polskiej miały okazję wymienić informacje nt. swoich kultur, obyczajów. Ponadto, za sprawą szeregu zabaw integracyjnych, m.in. „pociągów: życia oraz talentów” – uczyły się akceptacji odmienności, jak również podejmowania dialogu z kolegami/koleżankami – obcokrajowcami.

wiecej...

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

Więcej aktualności

Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych na przykładzie inkubatora technologicznego Xevin LAB
Jak skutecznie konkurować na globalnym rynku na przykładzie doświadczeń AC S.A. – producenta instalacji autogaz marki STAG
Innowacje w praktyce - wykład z praktykami biznesu, 17.10.2014
Technotalent 2014 - do wygrania 30 tys. zł oraz nagrody specjalne
Rozwiń skrzydła z AIP
Oko w oko z liderami podlaskiej gospodarki. Finał, czyli wielu liderów w jednym miejscu
Oko w oko z Janem Mikołuszko - Prezesem zarządu Unibep S.A.
Spotkanie z liderką podlaskiego biznesu - Kingą Lesisz
Białystok a bezpieczeństwo - co warto wiedzieć, o czym należy pamiętać
Oko w oko z liderami podlaskiej gospodarki - Sławomir Żubrycki Prezes Palisander Sp. z o.o.

Organizacja roku akademickiego 2013/2014

Organizacja roku akademickiego 2013/2014

Organizacja roku akademickiego 2012/2013

Organizacja roku akademickiego 2012/2013


biznesklaster

Park Naukowo - Technologiczny w Ełku