Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

 
Pomiń łącza nawigacji.
Obrazek do informacji

Czasopismo WSFIZ ,,Przedsiębiorstwo & Finanse" - indeksowane w Bazie Index Copernicus

2015-01-23

Obrazek do informacji

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że czasopismo ,,Przedsiębiorstwo & Finanse" (ISSN 2084-1361) pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2013, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 3.07 pkt. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus.
Obecność w bazie IC Journals Master List umożliwia periodykom zwiększanie zasięgu oraz nawiązywanie międzynarodowej współpracy.

wiecej...

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

UNIBEP S.A. - Budujemy organizację w oparciu o doświadczenie i kompetencje naszych pracowników-30.01.2015 r.

2015-01-23

Obrazek do informacji

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na spotkanie z praktykami biznesu pt. "UNIBEP S.A.- Budujemy organizację w oparciu o doświadczenie i kompetencje naszych pracowników. Termin: 30 stycznia 2015, godz. 17:00, Duża Aula WSFiZ.
Swoim doświadczeniem zawodowym podzieli się z Państwem - Aneta Andruszkiewicz - Dyrektor Personalna UNIBEP S.A.
Unibep S.A. - to największa spółka budowlana w kraju z rodzimym kapitałem, od 2008 r. notowana na GPW w Warszawie. W tym roku świętuje 65-lecie funkcjonowania na rynku. http://unibep.pl/
Zarządzanie kompetencjami personelu jest istotnym elementem polityki zarządzania zasobami ludzkimi firmy Unibep S.A. Jan Mikołuszko – Założyciel fimy, do czerwca 2014 Prezes Zarządu, a obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep S.A. wielokrotnie podkreśla, iż swoją firmę i sukces zbudował w oparciu o dobrą kadrę.
- „Najlepiej zgromadzić wokół siebie ludzi mądrych i potrafiących rozmawiać ze sobą. Ludzie pójdą za tobą, jeśli widzą perspektywę rozwoju, dostrzegają, że wszystko jest przyzwoicie zorganizowane. Wtedy krok po kroku zdobywasz zaufanie i budujesz firmę”.

wiecej...

Opracowanie: Dorota Zabielska, Biuro Karier

WSFIZ – jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce otrzymała tytuł Startup Friendly

2015-01-17

Obrazek do informacji

Szanowni Studenci!
Z okazji swojego 10-lecia Inkubatory AIP nagrodziły WSFiZ statuetką i tytułem Startup Friendly. Tworząc ranking TOP 10 Startup Friendly wzięto pod uwagę trzy kryteria: liczbę powstałych startupów, poziom ich innowacyjności oraz pozyskane inwestycje.
Z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że 70 proc. polskich uczelni to placówki niepubliczne. W rankingu TOP 10 znalazło się jednak miejsce tylko dla jednej takiej uczelni. Mowa tu o Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania z Białegostoku.

ikonkahttp://inkubatory.pl/prasa/informacje-prasowe/nauka-biznes-wspolnym-krokiem-znamy-juz-dziesiatke-uczelni-najbardziej-przyjaznych-mlodym-przedsiebiorcom/

wiecej...

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

Zimowa rekrutacja do WSFiZ już trwa!

2015-01-05

W dniu 2 stycznia 2015 ruszyła zimowa rekrutacja do Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Już dziś można zarejestrować się na naszej stronie:
https://rekrutacja.wsfiz.edu.pl/podanie/ePodanie_1.aspx
Zapraszamy do naszego punktu rekrutacyjnego, w miłej atmosferze dowiesz się:
• jakie mamy kierunki i specjalności ?
• jaki jest harmonogram naboru i jakie są wysokości opłat ?
• jakie są wymagane dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia ?
Więcej informacji http://rekrutacja.wsfiz.edu.pl/terminy.aspx
W razie szczegółowych pytań o przebiegu rekrutacji, prosimy o kontakt.

Biuro rekrutacji:
e-mail: rekrutacja@wsfiz.edu.pl
tel. (85) 678 58 46

Zapraszamy, drzwi rekrutacyjne szeroko otwarte.

ikonkahttp://rekrutacja.wsfiz.edu.pl/terminy.aspx

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA w WSFIZ

2014-11-26

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi dają one możliwość i przygotowują do wykonywania działalności urbanistycznej, związanej z planowaniem urbanistyczno-architektonicznym i przestrzennym.
Po deregulacji (uwolnieniu zawodu urbanisty) utrzymano jedynie wymóg posiadania wykształcenia wyższego, uzupełnionego o studia podyplomowe z zakresu gospodarki przestrzennej. Zlikwidowano zatem wymóg wykazania się 3-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z gospodarka przestrzenną oraz wymóg zdania egzaminu. Następuje również zniesienie obligatoryjnej przynależności do samorządu zawodowego, co w konsekwencji powoduje likwidację izby zawodowej urbanistów.

ikonkahttp://ckp.wsfiz.edu.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe/180-gp.html?

wiecej...

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało WSFiZ najwyższą ocenę w sprawie kształcenia na kierunku zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych!

2014-10-23

Szanowni Studenci,
Z dumą chcielibyśmy poinformować, iż Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej - po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu działającego w obszarze nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych w sprawie jakości kształcenia na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku – przyznało ocenę pozytywną.
Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe uzyskały ocenę "w pełni": koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia sie oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej ocenę pozytywną również przyznało na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Filii w Ełku WSFiZ.

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

Nowy Rektor WSFiZ - doc. dr Edward Hościłowicz

2014-09-03

Obrazek do informacji

Szanowni Państwo,
Od 1 września b.r. funkcję Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku pełni doc. dr Edward Hościłowicz. Jest współzałożycielem Uczelni. Pełnił w niej funkcje: Prodziekana, Dziekana i Rektora (2006-2010). Ukończył Ekonomikę i Organizację Przemysłu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie gdzie doktoryzował się. Autor ponad 70 publikacji naukowych z zakresu zarządzania strategicznego i marketingu. W latach 1990-92 współorganizator i wykładowca Białostockiej Szkoły Biznesu. Kierownik Podyplomowego Studium Menedżerskiego w latach 1991-1997. Aktywnie współpracuje z organizacjami podlaskich przedsiębiorców, zaangażowany w rozwój relacji z partnerami na wschodzie. Aktualnie jest członkiem Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki.

wiecej...

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

WSFiZ w Białymstoku - jedyna niepubliczna uczelnia o profilu ekonomicznym w północno-wschodniej Polsce posiadającą tak wysoką kategorię jednostki naukowej

2013-10-06

Obrazek do informacji

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż Wydział Nauk Ekonomicznych w wyniku oceny Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) działającego przy MNiSW otrzymał kategorię B. WSFiZ w Białymstoku jest jedyną niepubliczną uczelnią o profilu ekonomicznym w północno-wschodniej Polsce posiadającą tak wysoką kategorię jednostki naukowej.
Uczeni oceniali osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz wskazane przez jednostkę najistotniejsze efekty działalności naukowej.
Ocena B jest nie tylko miernikiem sukcesów badawczych Wydziału, ale także wskaźnikiem, który ma wpływ na wysokość przyznawanej dotacji na badania statutowe.Z dumą chcielibyśmy nadmienić, iż taką samą kategorię posiada również Wydział Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej.

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

WSFiZ - najlepszą niepubliczną uczelnią w regionie!

2013-08-29

Obrazek do informacji

Szanowni Państwo!
Z dumą chcielibyśmy poinformować, iz kolejny rok z rzędu Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zajęła pierwsze miejsce w regionie w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich miesięcznika „Perspektywy” oraz dziennika „Rzeczpospolita”. WSFiZ już od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w badaniach rankingowych, potwierdzając tym: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukową, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie.
Nadrzędnym imperatywem przygotowanego rankingu jest budowanie kultury jakości. Pierwsze miejsce w regionie dla nas to wielki zaszczyt, ale też i zobowiązanie do dalszej pracy.

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

WSFiZ – Uczelnia Odpowiedzialna Społecznie

2013-06-15

Obrazek do informacji

Szanowni Studenci!
Chcielibyśmy poinformować, iż nasza Uczelnia wsparła projekt Komedy Miejskiej Policji w Białymstoku pt. „Wspólne Podwórko”, w ramach działań profilaktycznych dotyczących tolerancji. Z ramienia WSFiZ przeprowadzony został warsztat z odkrywania talentów, podkreślający naturalną potrzebę dostrzegania wartości w odmienności. W dniu 13 maja br. w Galerii ARSENAŁ przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej. Dzieci narodowości czeczeńskiej oraz polskiej miały okazję wymienić informacje nt. swoich kultur, obyczajów. Ponadto, za sprawą szeregu zabaw integracyjnych, m.in. „pociągów: życia oraz talentów” – uczyły się akceptacji odmienności, jak również podejmowania dialogu z kolegami/koleżankami – obcokrajowcami.

wiecej...

Opracowanie: Sylwester Pilipczuk, Dział Marketingu i Rekrutacji

Więcej aktualności

Employer branding w praktyce. O budowaniu i zarządzaniu marką nie-korporacji-16.01.15 r. (wykłady z praktykami)
O doświadczeniach spółki giełdowej – na przykładzie AC S.A.
Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych na przykładzie inkubatora technologicznego Xevin LAB
Jak skutecznie konkurować na globalnym rynku na przykładzie doświadczeń AC S.A. – producenta instalacji autogaz marki STAG
Innowacje w praktyce - wykład z praktykami biznesu, 17.10.2014
Technotalent 2014 - do wygrania 30 tys. zł oraz nagrody specjalne
Rozwiń skrzydła z AIP
Oko w oko z liderami podlaskiej gospodarki. Finał, czyli wielu liderów w jednym miejscu
Oko w oko z Janem Mikołuszko - Prezesem zarządu Unibep S.A.
Spotkanie z liderką podlaskiego biznesu - Kingą Lesisz

Organizacja roku akademickiego 2014/2015

Organizacja roku akademickiego 2014/2015

Organizacja roku akademickiego 2013/2014

Organizacja roku akademickiego 2013/2014

Organizacja roku akademickiego 2012/2013

Organizacja roku akademickiego 2012/2013


biznesklaster

Park Naukowo - Technologiczny w Ełku