Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Organizacje studenckie : AZS : Kontakt
Pomiń łącza nawigacji.

Kontakt z STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Kontakt

15-472 Białystok
ul. Ciepła 40 (budynek E, pokój 206)
tel. 085 678-58-09
E-mail: azs@wsfiz.edu.pl,
andrzej.ambrozej@wsfiz.edu.pl

KIEROWNIK: MGR TADEUSZ CIMOSZUK
SEKRETARZ: MGR ANDRZEJ AMBROŻEJ

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną jako orędownik upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji ruchowej a także profilaktyki zdrowotnej i sportu w ramach uczelni.

CELE I ZADANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UCZELNI

 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju studentów poprzez ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układu ruchowego, krążeniowego i nerwowego.
 • Rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej poprzez stosowanie ćwiczeń wytrzymałościowych, siłowych i zwinnościowo-gibkościowych.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych studentów. Pogłębianie wiadomości z zakresu wychowania zdrowotnego i higieny osobistej oraz wpływu na rozwijający się organizm.
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami uprawiania wybranych przez studentów dyscyplin sportowych poprzez nauczenie niezbędnych elementów techniki i taktyki gier zespołowych, konkurencji lekkoatletycznych, gier rekreacyjnych, pływania i innych popularnych aktualnie dyscyplin sportowych.
 • Zdobywanie określonej umiejętności i nawyków autoedukacji i samorealizacji w zakresie własnej sprawności fizycznej.
 • Rozwijanie ruchu sportowego studentów w ramach sekcji sportowych KU AZS reprezentujących Uczelnię w imprezach międzyuczelnianych i środowiskowych.

  DYDAKTYKA

  Ćwiczenia z przedmiotu „Sport i rekreacja” dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków są obowiązkowe na pierwszych 2 semestrach studiów. Zajęcia odbywają się na pływalni przy ulicy Włókienniczej, siłowni i sali do aerobiku w budynku „E” naszej uczelni. Studenci 3 roku oraz studenci zaoczni mają możliwość uczęszczania na zajęcia fakultatywne organizowane przez SWFiS na określonych warunkach. Ponadto studenci uczestniczą w treningach następujących sekcji sportowych:
  • piłki nożnej,
  • tenisa stołowego,
  • pływania,
  • trójboju siłowego i ergometru,

  W treningach sekcji sportowych uczestniczą studenci zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

  Integralną częścią działającego od początku istnienia Uczelni SWFiS jest Klub Uczelniany AZS, który zrzesza około 100 studentów aktywnie uczestniczących w życiu sportowym i reprezentujących szkołę w wielu dyscyplinach.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku