Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Biuro Karier : Jak powstało
Pomiń łącza nawigacji.

Jak powstało Biuro Karier?

Otwarcie Biura Karier Otwarcie Biura Karier Otwarcie Biura Karier

Biuro Karier, czyli Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, powstało w 2002 roku w ramach rzędowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" na podstawie porozumienia pomiędzy uczelnią, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku.

Biuro swój rozwój zawdzięcza wsparciu finansowemu i organizacyjnemu WSFiZ oraz środkom finansowym z grantu przyznanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach tego samego programu zostało powołane również Biuro Karier na Filii WSFiZ w Ełku

Honorowy patronat nad Biurem Karier przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku objął Podlaski Klub Biznesu.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku