Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Biuro Karier : Cel
Aktualności
Pomiń łącza nawigacji.

Misja i cele Biura Karier

Pani przeglądająca oferty

Kompleksowa pomoc studentom i absolwentom uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, a następnie efektywnym funkcjonowniu na współczesnym rynku pracy - to misja Biura Karier.

Celem WSFiZ jest, aby Biuro Karier, będąc łącznikiem między uczelnią, a rynkiem pracy, było miejscem, gdzie studenci i absolwenci będą mogli skonfrontować własne plany zawodowe z realnymi możliwościami rynku pracy, zaś pracodawcy pozyskają kompetentnych pracowników.

Biuro Karier jako jednostka pośrednicząca między sferą biznesu, a uczelnią pragnie służyć pomocą przy dokonywaniu weryfikacji programów kształcenia, dostosowując je do wymagań coraz to bardziej konkurencyjnego rynku pracy.

Zadania Biura Karier

wobec studentów i absolwentów

 • doradztwo zawodowe indywidualne,
 • doradztwo zawodowe grupowe (warsztaty, szkolenia),
 • informatorium,
 • promowanie absolwentów,
 • organizacja praktyk i straży zawodowej,
 • pozyskiwanie ofert dla absolwentów.

współpraca z uczelnią

 • ewentualne konsultacje przy opracowywaniu programów nauczania,
 • udział w promowaniu oferty edukacyjnej uczelni,
 • działalność dydaktyczna mająca na celu przygotowanie studentów do skutecznego startu w życie zawodowe,
 • przekazywanie sugestii pracodawców i studentów co do do programu studiów.

współpraca z pracodawcami

 • możliwość korzystania z bazy danych studentów i absolwentów,
 • pomoc w znalezieniu kandydatów na wolne miejsca pracy i praktyk,
 • prezentacja firm na uczelni,
 • targi pracy,
 • wizyty w firmach

WSFiZPark Naukowo - Technologiczny w Ełku