Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Karta podatkowa

- sposób dla drobnych przedsiębiorców, forma nie wymagająca prowadzenia żadnej ewidencji podatkowej, gdzie płacimy określoną kwotę, co miesiąc nie zależnie od osiąganego dochodu. Zaliczki takie wpłacamy do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który uiszczamy opłatę. Celem zgłoszenia należy złożyć formularz PIT 16. Jednak zakres działalności, jakie zostały objęte możliwością opłacania podatku w taki sposób jest niewielki i został określony w rozdziale 3 art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.


Zalety Wady
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy Opłacanie niezmiennej, określonej w zryczałtowanej wysokości kwoty podatku
Nie można korzystać z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne By rozliczać się w formie karty podatkowej należy spełnić szereg warunków dot. zarówno formy prowadzenia działalności jak i liczby zatrudnianych przy działalności osób
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku