Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - gdzie w zależności od formy i obrotu prowadzi się Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, której sposób wypełniania normuje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia p.k.p.r z dnia 15 12 2000r.


Zalety Wady
Możliwość odliczania faktycznie poniesionych kosztów Prowadzenie księgowości wymaga orientacji w przepisach
Przy wysokich kosztach - możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z formami ryczałtowymi Konieczność comiesięcznego składania deklaracji

Trzeba ustalić kto i kiedy prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Jakie też istnieją wyjątki.

Prowadzenie księgi: pierwszy wpis, po zakończeniu miesiąca i następny miesiąc.

Koszty uzyskania przychodów odnoszące się szczególnie do pozarolniczej działalności gospodarczej surowców, materiałów itd.

Rozliczenia bezgotówkowe i rejestracja podatnika – NIP. Wyjaśnienia co to NIP, kiedy jest nadawany i na jaki okres.

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Z dn. 19 grudnia 1995 roku).

Park Naukowo - Technologiczny w Ełku