Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Ryczałt ewidencjonowany

- to forma uproszczonej ewidencji podatkowej, gdzie ujmuje się tyko przychód osiągany przez jednostkę. Na podstawie tego przychodu oblicza się należną zaliczkę na podatek dochodowy - nie potrącając kosztów. Z takiej formy mogą korzystać tylko podatnicy, których obrót nie przekracza rocznie 250 000 EURO. Zakres i opodatkowanie takim podatkiem określa rozdział 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zaś stawki ryczałtu wynoszą w zależności od prowadzonej działalności 20; 17; 8,5; 5,5; 3; procent. (art.12 w/w ustawy).


Zalety Wady
Prosta księgowość Brak możliwości zrzeczenia się ryczałtu w trakcie roku podatkowego
Brak konieczności comiesięcznego składania deklaracji Nie odlicza się kosztów uzyskania przychodu
Przy niskich kosztach - możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z zasadami ogólnymi Bywa nieopłacalne, gdy zysk jest bardzo mały (wysokie koszty), podatek płaci się bowiem od przychodu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku