Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Urlopy

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej urlopem.( art. 152 kodeksu pracy)

Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu

Wymiar urlopu wynosi:
  • 18 dni roboczych – po roku pracy
  • 20 roboczych - po 6 latach pracy
  • 26 dni roboczych – po 10 latach pracy
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 5 lat
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata
  • szkoły policealnej – 6 lat
  • szkoły wyższej – 8 lat

Okresy nauki, o których mowa nie podlegają sumowaniu.

Park Naukowo - Technologiczny w Ełku