Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Prawo cywilne

  1. Podstawowe pojęcia z prawa cywilnego

  2. Wyjaśnienie pojęć: norma prawna, czynność prawna, oświadczenie woli, wady oświadczenia woli, formy czynności prawnych, sankcje wadliwe czynności prawnej, przedawnienie.

  3. Właściwość i inne prawa rzeczowe Treść i wykonanie własności, nabycie i utrata własności. Określenie i charakteryzacja użytkowania wieczystego. Wyjaśnienie i powołanie określone przepisy co to są prawa rzeczowe ograniczone.

  4. Zobowiązania. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych. Wyjaśnienie podstawowych pojęć tj. potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, ochrona wieczysta w razie niewypłacalności dłużnika, sprzedaż, zamiana, dostawa, kontraktacja, najem, dzierżawa.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku