Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

DOKONANIE ZGŁOSZENIA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO URZĘDU SKARBOWEGO WŁAŚCIWEGO DLA CELÓW PODATKU DOCHODOWEGO.

  • Dokonanie tzw. zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej, która rozpoczyna działalność gospodarczą jako przedsiębiorca (NIP-1).
  • Dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego dla celów VAT – przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem.


Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – druk VAT-R

Oświadczenie o wyborze zwolnienia/rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług – druk VAT-6


Rejestrujemy się jak podatnik podatku dochodowego. W tym celu składamy druk NIP-1 - przeznaczony dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą, lub NIP-3 jeśli prowadzimy działalność wyłącznie jako wspólnik spółki cywilnej. Dla wspólników spółki cywilnej składamy dodatkowo NIP -2 gdzie wykazane są dane wspólników. Potem należy się również zastanowić, w jakiej formie będziemy płacili podatek dochodowy.

Park Naukowo - Technologiczny w Ełku