Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Biuro Karier : ABC Przedsiębiorczości : Charakterystyka zawodowa absolwenta
Pomiń łącza nawigacji.

Wiadomości i umiejętności wymagane od absolwentów

Absolwent kursu powinien posiadać wiadomości na temat:

 • ustawy o działalności gospodarczej,
 • funkcjonowania firm na rynku polskim,
 • form prawnych przedsiębiorstwa,
 • prowadzenia rachunku bankowego,
 • korzystania z kredytów,
 • możliwości reklamowania swej firmy,
 • marketingu i podstawowych pojęć z nim związanych,
 • lokalu firmy,
 • ubezpieczeń społecznych oraz gospodarczych,
 • korzystania z usług oferowanych przez banki,
 • opodatkowania podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenia spraw pracowniczych,
 • podatku VAT,
 • przepisów ochrony przeciwpożarowej, bhp i inspekcji sanitarnej.

Absolwent kursu powinien umieć:

 • wybrać formę prawna przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzić kampanię promocyjna własnej firmy,
 • zadbać o wygląd zewnętrzny firmy,
 • pozyskać kapitał do rozpoczęcia działalności,
 • przedstawić biznes plan,
 • zgłosić firmę do ewidencji,
 • ubezpieczyć osobę prowadzącą działalność i osoby z nią współpracujące,
 • uzyskać numer statystyczny REGON,
 • prowadzić księgi podatkowe, ewidencję przychodów, księgę przychodów i rozchodów,
 • obliczyć podatek VAT,
 • wystawić rachunek uproszczony i fakturę VAT,
 • prowadzić sprawy pracownicze,
 • założyć rachunek bankowy,
 • znaleźć właściwy sposób reklamy swojej działalności.
















Park Naukowo - Technologiczny w Ełku