Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Biuro Karier : ABC Przedsiębiorczości
Pomiń łącza nawigacji.

1. Nazwa kursu:

ABC Przedsiębiorczości


2. Cel kursu:

Przygotowanie (teoretyczne z elementami praktycznymi) uczestników do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz jej prowadzenia.


3. Warunki stawiane kandydatom

- wykształcenie średnie
- chęć i predyspozycje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej


4. Czas trwania kursu

– 80 godzin: teoria i praktyka


5. Egzamin wewnętrzny

– przed komisją powołaną przez organizatora zakończony wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.


6. Ramowy plan nauczania teoretycznego


Moduł Czas realizacji
(w godz.)
I. Tworzenie przedsiębiorstwa – zagadnienia prawne 15
II. Marketing 5
III. Księgowość i finanse przedsiębiorstwa 30
IV. Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy 15
V. Business plan 10
VI. Aktywność na rynku pracy 5
Ogółem 80 godz.

Pobierz program kursu...

Park Naukowo - Technologiczny w Ełku