Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Biuro Karier : ABC Przedsiębiorczości : Księgowość i finanse przedsiębiorstw
Pomiń łącza nawigacji.

Finanse i księgowość firmy

Na początku ustalamy dokładnie grupę podatkową, do której firma będzie należeć lub musi należeć.

Podział materiału nauczania

Ogółem – 30 godz.

Podstawy rachunkowości

Podstawowe pojęcia z rachunkowości tj. majątek trwały, obrotowy, kapitał własny i obcy. Zapoznanie się z księgami rachunkowymi (handlowymi), księgi podatkowe. Ustawa o rachunkowości.


Wskazówki metodyczne

Wykłady powinny być ilustrowane za pomocą odpowiednich druków i możliwość uzupełniania ich przez słuchaczy. Nauczanie powinno odbywać się z pomocą środków dydaktycznych tj. książki, ustawy, kodeksy i artykuły z prasy.

Wykaz literatury

  • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr. 121 poz. 591)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Z dnia 19 grudnia 1995 roku).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dnia 14 grudnia 1995 roku (Dz. U. Z dnia 19 grudnia 1995 roku).
  • W.J. Markowski – „ABC small business’u”, Łódź 1998.
  • B. Gierusz – „Podrecznik samodzielnej nauki księgowania”, Gdańsk 1996.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku