Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Biuro Karier : ABC Przedsiębiorczości : Business plan
Pomiń łącza nawigacji.

Konstruowanie biznes planu

 • Poznanie elementów składowych biznes planu

  PLAN BIZNES PLANU

  1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
  1.1. Nazwa i forma prawna
  1.2. Przedmiot działalności
  1.3. Siedziba
  1.4. Charakterystyka właścicieli
  2. Misja firmy
  3. Cele przedsiębiorstwa
  3.1. Cele krótkoterminowe
  3.2. Cele długoterminowe
  4. Plan marketingowy
  4.1. Produkt
  4.2. Cena
  4.3. Dystrybucja
  4.4. Promocja
  5. Analiza Portera
  5.1. Dostawcy
  5.2. Odbiorcy
  5.3. Konkurenci
  5.4. Konkurenci potencjalni wchodzący na rynek
  5.5. Substytuty
  6. Plan działalności operacyjnej
  6.1. Technologia
  6.2. Plan ilościowy produkcji
  6.3. Zaopatrzenie
  7. Plan organizacji i zarządzania
  7.1. Schemat organizacji
  8. Plan zatrudnienia
  8.1. Struktura zatrudnienia
  8.2. System motywacji płacowej i pozapłacowej
  9. Plan finansowy
  9.1. Plan przychodów
  9.2. Plan kosztów
  9.3. Plan rachunku wyników
  10. Harmonogram głównych zamierzeń
  11. Analiza SWOT
  11.1. Mocne strony
  11.2. Słabe strony
  11.3. Szanse
  11.4. Zagrożenia

 • Poznanie budowy i założeń biznes planu
 • Umiejętność formułowania celów i warunków działania
 • Umiejętność analizy i diagnozy firmy

Ogółem - 10 godzin

Park Naukowo - Technologiczny w Ełku