Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Biuro Karier : ABC Przedsiębiorczości : Tworzenie przedsiębiorstwa - zagadnienia prawne
Pomiń łącza nawigacji.

Tworzenie przedsiębiorstwa – zagadnienia prawne

Przekazanie uczestnikom wiadomości dotyczących:

 • podstawowych pojęć z prawa cywilnego
 • podstawowych pojęć z prawa gospodarczego
 • wybór formy działalności gospodarczej.

Podział materiału nauczania

Prawo cywilne:

 • Podstawowe pojęcia z prawa cywilnego
 • Właściwość i prawa rzeczowe
 • Zobowiązania

Prawo gospodarcze:

 • Podstawowe pojęcia z prawa gospodarczego
 • Formy prawne prowadzenie działalności
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Rejestracja przedsiębiorstwa
 • Inne formalności związane z założeniem przedsiębiorstwa

Ogółem 15 godz.


Wskazówki metodyczne

Nauczanie z podstaw prawa należy zacząć od dokładnego zapoznania słuchacza z zakresem materiału. Wykłady powinny być ilustrowane za pomocą odpowiednich pomocy dydaktycznych takich jak ustawy, kodeksy, książki i wszystkie niezbędne materiały, które pomogłyby lepiej poznać i zrozumieć zakres materiału.

Od pierwszych zajęć należy wymagać od słuchaczy odpowiedniego i precyzyjnego formułowania myśli i powoływania się na odpowiednie artykuły, bądź na materiały na których się opierają.

Wykaz środków dydaktycznych:

 • Ustawy
 • Książki

Wykaz literatury

Dla wykładowców:

 • Ustawa o działalności gospodarczej z dn. 19 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 101 poz.1178 z późniejszymi zmianami)
 • Kodeks cywilny. Warszawa 1996 r.
 • J. Nowacki, Z. Tabor – „Wstęp do prawoznawstwa”, Warszawa 1993
 • C. Kosikowski – „Prawo gospodarcze publiczne”, Warszawa 1995r.
 • M. Zdyb – „Prawo gospodarcze publiczne”, Lublin 1997
 • T. Filipiak i inni – „Zarys prawa cywilnego i rodzinnego”, Lublin 1996

Dla słuchaczy:

 • Ustawa o działalności gospodarczej z dn. 28 grudnia 1988r. (Dz. U. Z dn. 28 grudnia 1988 r.)
 • Kodeks cywilny. Warszawa 1996 r.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku