Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Biuro Karier : ABC Przedsiębiorczości : Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy
Pomiń łącza nawigacji.

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Podział materiału nauczania

Ogółem – 10 godzin

Wskazówki metodyczne

Ćwiczenia powinny odbywać się w oparciu o Kodeks Pracy. Słuchacze powinni mieć możliwość ćwiczeń z dokumentami potrzebnymi do zatrudniania i wynagradzania pracowników jak również naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykaz literatury

  • Kodeks Pracy. Kraków 1997
  • Podatki’98. Kompletny zbiór aktualnych przepisów. Gazeta Prawna. Prawo na gorąco Nr 2. Stan prawny na 2 lutego 1998 rok.
  • W. J. Markowski – „ABC small busines’u”. Łódź 1998
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku