Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |
  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Ełk
Aktualności
Pomiń łącza nawigacji.
Obrazek do informacji

Aktualności : 2014-10-20

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Filii w Ełku

NOWE FORMY WSPARCIA MŁODYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW
21 października 2014 r.
godz. 12.00- 14.00
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku
ul. Grunwaldzka 1, AULA s. 32

PROGRAM KONFERENCJI:
12.00 - 12:10 Powitanie uczestników
12.10 - 12:30 "Nowe formy wsparcia pracodawców i osób bezrobotnych do 30 roku życia według nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" - Robert Wnorowski, Koordynator Referatu Rozwoju Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku
12.30 – 12:50 „Student - Przedsiębiorca” - dr. Karol Kowalewski, Dziekan Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku
12.50 – 13:10 „Europejskie Służby Zatrudnienia - nowe perspektywy" - Anna Dolistowska-Buza – doradca EURES Stanowiska Zamiejscowego w Ełku WUP w Olsztynie
13.10 – 13:30 „Formy kształcenia ustawicznego odpowiedzią na wyzwania XXI wieku” - Jolanta Mikołajczyk, Wicedyrektor CKPiU w Ełku.
13.30 – 13:45 „Działalność Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ełku” - Beata Różańska, doradca zawodowy oraz Beata Warsiewicz, pośrednik pracy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ełku

ikonkaplakat.pdf

Opracowanie: Ewa Wasilewska, Kierownik Studiów

Kierunki studiów i specjalności w Ełku

Kierunek studiów: Zarządzanie

Studia I stopnia

Specjalności:

Studia prowadzone są w jezyku polskim!

Od drugiego roku studiów Wydział Zarządzania oferuje zróżnicowane specjalności. Specjalność pozwala istotnie wzbogacić konkretną wiedzę i umiejętności merytoryczne.

  • Zarządzanie finansami i rachunkowość
  • Informatyka w zarządzaniu, finansach i rachunkowości
  • Zarządzanie logistyką
  • Zarządzanie lokalne i administracja

Kierunek studiów: filologia

Studia I stopnia

Specjalność:

  • kształcenie nauczycielskie
  • business english (język biznesu)

Kierunek studiów: informatyka

Studia I stopnia - inżynierskie

Specjalności:

Kierunek studiów: budownictwo

Studia I stopnia - inżynierskie

Specjalności:

Studia podyplomowe

Pełna oferta studiów podyplomowych znajduje się na stronie http://ckp.wsfiz.edu.pl>

biznesklaster

Park Naukowo - Technologiczny w Ełku