Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Ełk : Stypendia
Pomiń łącza nawigacji.


Studenci WSFiZ mogą ubiegać się o stypendia:

1. Socjalne – dla osób o niskich dochodach. W roku 2004 kwota przypadająca na 1 osobę w rodzinie nie mogła przekroczyć 569 zł. O stypendium może się ubiegać student pierwszego roku. Wniosek należy złożyć już w październiku 2005r.


2. Naukowe - dla osób o średniej z ocen przekraczającej 4,0. Studenci o takie stypendium mogą ubiegać się po roku czasu nauki. Warunkiem otrzymania jest również złożenie kompletnego indeksu z kartami egzaminacyjnymi i dokumentami praktyk.


3. Stypendia Unijne – dla osób o dochodzie nie przekraczającym 504 zł netto. Wnioski o stypendia składa się w Starostwie Powiatowym w Ełku w Wydziale Edukacji. W roku 2005/2006 przewiduje się stypendia dla 118 studentów.


O stypendia mogą się równocześnie ubiegać studenci studiujący w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Więcej informacji o stypendiach...
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku