Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Koła naukowe WSFiZ : Eko-Partner
Pomiń łącza nawigacji.

SKN Ekopartner – Katedra Ekonomii i Ekologii

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe „Ekopartner” działa przy Katedrze Ekonomii i Ekologii. Opiekunami koła są prof. dr hab. Mestwin Stanisław Kostka, dr Anna Iwacewicz-Orłowska oraz mgr Aniela Staszewska. W ramach swojej działalności koło realizuje Program Uniwersytetu Bałtyckiego (The Baltic University Programme), którego koordynatorem jest Uniwersytet w Uppsali (Szwecja). Obecnie w programie BUP uczestniczy 180 uczelni z 14 państw regionu Morza Bałtyckiego i 3000-7000 studentów rocznie. Program koncentruje się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska regionu Morza Bałtyckiego. Celem programu BUP jest prowadzenie działalności edukacyjnej na poziomie uniwersyteckim w zakresie problematyki zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska regionu Morza Bałtyckiego. W ramach Programu Uniwersytetu Bałtyckiego realizowane są następujące kursy:

  • Środowisko Morza Bałtyckiego (The Baltic Sea Environment - BSE),
  • Ludzie Bałtyku (People of the Baltic - PoB),
  • Zrównoważony Rozwój Regionu Bałtyckiego (A Sustainable Baltic Region - SBR),
  • Zrównoważona Gospodarka Wodna (Sustainable Water Management in the Baltic Sea Basin - SWM),
  • Zrównoważony Rozwój Gmin i Planowanie Urbanistyczne - (The Sustainable Community Development and Urban Planning - SCD),
  • Nauka o Środowisku – Environmental Science.

W roku akademickim 2010/2011 studenci SKN Ekopartner zrealizują jeden z wybranych kursów. Kursy prowadzone są w formie konwersatorium, językiem wykładowym jest język angielski. Wszyscy studenci, którzy zdadzą egzamin, otrzymają dyplomy ukończenia kursu podpisane przez dyrektora Uniwersytetu Bałtyckiego, profesora Larsa Rydéna.

W ramach Programu Uniwersytetu Bałtyckiego corocznie odbywają się także dodatkowe zajęcia dla studentów, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Są to m.in. obozy letnie, rejsy szkoleniowe na żaglowcach „Pogoria”, „Chopin” oraz jeziorach mazurskich, konferencje studenckie, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz video-konferencje. Regularnie uczestniczą w nich nauczyciele i studenci SKN Ekopartner.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku