Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Koła naukowe WSFiZ : €URO STUDENT
Pomiń łącza nawigacji.

Studenckie Koło Naukowe „€URO STUDENT”

Działało od stycznia 2006r. przy Katedrze Europeistyki na Wydziale Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Opiekunem Koła była mgr Edyta Beszterda.

Cele koła:

  1. Rozwijanie i pogłębianie wiedzy w zakresie prawa wspólnotowego i integracji europejskiej,
  2. Poznawanie metod prowadzenia badań naukowych,
  3. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z praktykami,
  4. Współpracę ze studenckimi kołami naukowymi z zakresu prawa wspólnotowego i integracji europejskiej działającymi przy innych uczelniach,
  5. Prowadzenie własnych badań naukowych oraz udział w badaniach prowadzonych przez Katedrę Europeistyki,
  6. Organizowanie seminariów, konferencji oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty,
  7. Organizowanie obozów naukowych,
  8. Wydawanie publikacji naukowych,
  9. Popularyzacja problematyki integracji europejskiej,
  10. Podnoszenie znajomości języków obcych wśród członków Koła.

Studenckie Koło Naukowe „€uro Student” w zakresie swojej działalności zorganizowało m.in. wykład otwarty w WSFiZ w Białymstoku „Samozatrudnienie w UE” w marcu 2006r.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku