Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Koła naukowe WSFiZ : Homo Politicus
Pomiń łącza nawigacji.

Homo Politicus

Koło Homo Politicus zakończyło swoją działalność.

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO „HOMO POLITICUS”, DZIAŁAJACEGO PRZY KATEDRZE POLITOLOGII NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU

Rozdział I

Wiadomości ogólne:
  • Koło ,,Homo Politicus” jest organizacja naukową studentów Wydziału Humanistycznego WSFIZ w Białymstoku.
  • Podstawą działalności Koła jest zaangażowanie jego członków i dobrowolność uczestnictwa.

Rozdział II

Władze

Zarząd Koła stanowią:

  1. Przewodnicząca - Elżbieta Kiwirowicz-Mogielnicka
  2. Sekretarz - Krzysztof Krajewski

Opiekun naukowy : mgr Rafał Mejsak

Rozdział III

Cele i formy realizacji

1.Cele
a) rozwój intelektualny studentów,
b) praca naukowa i badawcza,
c) rozwijanie innych form aktywności naukowej studentów,
d) integracja środowiska studenckiego i naukowego.

2. Formy realizacji
a) wykłady monograficzne,
b) panele dyskusyjne,
c) udział w konferencjach,
d) spotkania z zaproszonymi gośćmi

Rozdział III

Członkostwo
  1. Członkiem Koła może zostać każdy student Wydziału Humanistycznego WSFiZ, którego zainteresowania obejmują tematykę politologiczną.
  2. Każdy członek Koła ma prawo animować działalność Koła oraz brać czynny i bierny udział w spotkaniach Koła.

Rozdział IV

Kontakt

Zebrania koła w każdy poniedziałek godz. 11:15 sala nr. 13 bud. „F”

E-mail: kiwierowicz@op.pl
Telefon: 698 668 573

Załączniki: Regulamin koła studenckiego
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku