Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Koła naukowe WSFiZ : Profit
Pomiń łącza nawigacji.

STUDENCKIE KOŁO EKONOMICZNE „PROFIT”

Studenckie Koło Ekonomiczne „PROFIT” miało na celu:

  • poszerzanie wiedzy studentów WSFiZ z zakresu mikro – i makroekonomii oraz doskonalenie ich umiejętności praktycznych przydatnych w pracy ekonomisty,
  • analizę bieżących wydarzeń ekonomicznych w Polsce i na świecie,
  • organizowanie spotkań dyskusyjnych na tematy dotyczące zagadnień z zakresu szeroko rozumianej ekonomii,
  • organizowanie wykładów oraz spotkań z praktykami życia gospodarczego,
  • organizowanie konkursów wiedzy ekonomicznej,
  • organizowanie studenckich konferencji naukowych,
  • pomoc członkom SKE „PROFIT” przy tworzeniu oraz publikowaniu samodzielnych prac naukowych z zakresu ekonomii,
  • współpracę z kadrą naukowo – dydaktyczną oraz ze studentami uczelni zagranicznych,
  • współpracę ze studenckimi kołami ekonomicznymi innych uczelni krajowych oraz z innymi kołami naukowymi WSFiZ,
  • integrację studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych różnych wydziałów WSFiZ.

Studenckie Koło Ekonomiczne „PROFIT” działało przy Katedrze Ekonomii (p. 302).

Opiekunowie SKE „PROFIT”:
dr Iwona Janowska
mgr Anna Iwacewicz–Orłowska
mgr Katarzyna Fabisiak
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku