Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Koła naukowe WSFiZ : Real Estate
Pomiń łącza nawigacji.

SKN Wydziału Gospodarki Przestrzennej „Real Estate”

Z inicjatywy studentów Wydziału Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku w roku akademickim 2006/07 utworzone zostało Studenckie Koło Naukowe, którego opiekunem została dr Elżbieta Gołąbeska.

Praca w kole naukowym umożliwia nie tylko zgłębianie wiedzy teoretycznej z zakresu inwestycji i rynku nieruchomości, ale również służy zdobywaniu umiejętności praktycznych. Poprzez wspólne aktywne działanie członkowie Koła uczą się pracy w zespole, zdobywają nowe doświadczenia, a nawet przełamują własne słabości.

Tematyka badań podejmowanych przez członków koła zawiera się w szerokim spektrum dziedziny rynku nieruchomości.

Uwzględniając fakt, iż zasadniczym celem działalności kół jest poszerzanie wiedzy teoretycznej oraz zdobycie przez studentów praktycznych doświadczeń, przyjęto plan działania na najbliższy okres:

  • określono zakres wspólnych badań naukowych na r.akad. 2006/2007, czego efektem ma być publikacja książkowa „Rynek nieruchomości i jego podmioty”
  • wyrażono chęć nawiązania współpracy z kołami naukowymi o podobnym charakterze działającymi w innych uczelniach na terenie kraju,
  • podjęto inicjatywę nawiązania przez członków kontaktów, które okazałyby się pomocne w ich późniejszej karierze zawodowej,
  • wyrażono chęć udziału studentów w konferencjach i sympozjach,
  • zaplanowano zorganizowanie w roku akad. 2006/07 konferencji naukowej n.t. „Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania” .

Koło naukowe w swoim założeniu pełni istotną rolę w rozwoju naukowo-badawczym uczelni. Stwarza doskonałe warunki do inicjatywy studenckiej, przez co absolwenci Wydziału Gospodarki Przestrzennej WSFiZ to jedni z najwybitniejszych specjalistów na rynku.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku