Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Koła naukowe WSFiZ : WIP
Pomiń łącza nawigacji.

Studenckie Koło Naukowe WIP

Studenckie Koło Naukowe WIP (Wszechstronność – Innowacyjność - Przedsiębiorczość), funkcjonowało przy Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Cele Koła Naukowego WIP:

  • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania,
  • Poznawanie metod prowadzenia badań naukowych,
  • Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z praktykami w celu poznania procesów zachodzących na różnych płaszczyznach rzeczywistości gospodarczej,
  • Współpraca ze studenckimi kołami naukowymi z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania działającymi przy innych uczelniach.

Zakres działania:

  • Własne badania naukowe oraz udział w badaniach prowadzonych przez Katedrę Zarządzania,
  • Organizowanie seminariów, konferencji oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty,
  • Organizowanie obozów naukowych,
  • Wydawanie publikacji naukowych.

Opiekunowie:

mgr Anna Bielecka
mgr Edyta Brzozowska
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku