Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Koła naukowe WSFiZ : Kooperatywa
Pomiń łącza nawigacji.

Studenckie Koło Naukowe „Kooperatywa”

Studenckie Koło Naukowe „Kooperatywa” działa przy Katedrze Europeistyki i Nauk Prawnych na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Opiekunem koła jest mgr Marcin Siedlecki.

Cel działalności Koła Naukowego:

  1. stwarzanie uczestnikom koła okazji do pogłębiania wiedzy z obszaru przedsiębiorczości społecznej;
  2. integracja studentów o wspólnych zainteresowaniach społecznych oraz postawie obywatelskiej;
  3. przygotowywanie członków koła do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy;
  4. współpraca z osobami i instytucjami sektora organizacji pozarządowych województwa podlaskiego;
  5. umożliwienie wszechstronnego rozwoju osobowości członków koła z poszanowaniem propozycji przez nich zgłaszanych;
  6. praca nad tekstami publicystycznymi na temat przedsiębiorczości społecznej oraz lokalnych problemów społecznych, tekstami zamieszczanymi w uczelnianym magazynie „C40” oraz prasie lokalnej;

Plan działania Koła Naukowego w roku akademickim 2010/2011

  1. prowadzenie badań nad przedsiębiorczością społeczną w regionie podlaskim
  2. spotkania z osobami aktywnymi w sektorze NGO
  3. przygotowanie do założenia podmiotu ekonomii społecznej (przygotowanie do inkubacji stowarzyszenia studentów WSFIZ w Białymstoku)
  4. diagnozowanie i opisywanie na łamach prasy (akademickie pismo „C40”; gazety Mediów Regionalnych) problemów społecznych w skali lokalnejPark Naukowo - Technologiczny w Ełku