Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Konferencje : 2004 : Wiarygodnosć Ekonomiczna Przesiębiorstwa : Cel konferencji
Pomiń łącza nawigacji.
Wiarygodność Ekonomiczna Przedsiębiorstwa
Cel konferencji

 Podstawą budowania wzajemnych stosunków między podmiotami gospodarki rynkowej jest ich wiarygodność. Partnerzy deklarują względem siebie wolę wywiązania się z warunków umowy a wzajemna pozytywna ocena ich wiarygodności jest podstawą zawierania tych umów. Skala ryzyka partnerów na ogół nie jest identyczna. Dla obu stron ważne jest pytanie: czy partner należycie wywiąże się umowy? Obie strony są więc zainteresowane realistyczną oceną partnera, bo to jest warunkiem właściwej oceny podejmowanego ryzyka. Jednocześnie – są zainteresowane pozytywną oceną przez partnera, bo to jest warunkiem uczestniczenia w stosunkach gospodarczych i wykorzystania szans wynikających ze zrealizowania określonych transakcji.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami oceny oraz kształtowania wiarygodności ekonomicznej przedsiębiorstw. Proponujemy zwrócić szczególną uwagę na małe i średnie przedsiębiorstwa, a zwłaszcza na ich wiarygodność finansową. Ze swej natury są one postrzegane jako mniej wiarygodne, a zarazem to właśnie one mają najwięcej trudności z podnoszeniem wiarygodności. Jednocześnie ta grupa przedsiębiorstw na ogół gorzej radzi sobie z realistyczną oceną wiarygodności partnerów a zarazem jest najbardziej wrażliwa na ryzyko wynikające z niskiego poziomu tej wiarygodności.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku