Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Konferencje : 2004 : Wiarygodnosć Ekonomiczna Przesiębiorstwa : Materiały konferencyjne
Pomiń łącza nawigacji.
Wiarygodność Ekonomiczna Przedsiębiorstwa
Materiały konferencyjne

Autorów referatów prosimy o przedstawienie, wraz ze zgłoszeniem, ich tematów i tez oraz o zachowanie zgodności treści referatów z zakresem tematycznym konferencji. Teksty referatów należy przesłać w formie drukowanej i elektronicznej a ich objętość nie powinna przekraczać 10 stron (format A-4, MS Word, czcionka Times New Roman CE 12 pkt., akapit 1,25, odstęp między wierszami 1,5, marginesy 2,5, przypisy na dole strony).

Referaty zgłoszone i przyjęte na konferencję, po uzyskaniu pozytywnych zewnętrznych recenzji, zostaną opublikowane w formie zwartej przed konferencją. Uczestnicy otrzymają je w materiałach konferencyjnych.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku