Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Konferencje : 2005 : Atrakcyjność inwestycyjna regionu : Cel konferencji
Pomiń łącza nawigacji.
ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONU
Cel konferencji

Transformacja gospodarcza w Polsce stworzyła nowe uwarunkowania dla rozwoju regionów, które przyczyniły się do narastania różnic w ich dynamice gospodarczej, widocznych m.in. w różnej skali inwestycji rzeczowych podmiotów gospodarczych.

Celem konferencji jest identyfikacja czynników różnicujących atrakcyjność inwestycyjną regionów oraz poszukiwanie szans jej podnoszenia w polskich regionach peryferyjnych. W centrum uwagi będą m.in. pytania:

  1. Czym się charakteryzuje przestrzenna alokacja kapitału inwestycyjnego i struktura inwestycji rzeczowych w Polsce (w tym także – inwestycji zagranicznych)?
  2. Jakie czynniki przesądzają o poziomie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych i wewnętrznych?
  3. Jaka jest rola polityki gospodarczej w oddziaływaniu na międzyregionalne zróżnicowanie atrakcyjności inwestycyjnej?
  4. W jakim zakresie wewnętrzne czynniki atrakcyjności inwestycyjnej mogą być przedmiotem celowego kształtowania w regionie?
  5. Jaka jest rola województwa, powiatów i gmin w oddziaływaniu na atrakcyjność inwestycyjną regionu?
  6. Jakie są możliwości mobilizowania kapitałów zewnętrznych i wewnętrznych do finansowania inwestycji rzeczowych w regionie?
  7. Co różnicuje ryzyko inwestycyjne w regionach? Jakie znaczenie ma zróżnicowanie ryzyka inwestycyjnego dla efektywności inwestycji oraz struktury źródeł i kosztu dostępnego w regionie kapitału?
  8. Jaka jest rola czynników instytucjonalnych w kreowaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu?
  9. Co zmienia w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu przystąpienie do UE i zmiana charakteru granic Polski? Jakie nowe możliwości i szanse tworzy uzyskanie dostępu do środków finansowych UE?
  10. Jakie są czynniki sukcesu firm rozwijających się w regionach o niskiej atrakcyjności inwestycyjnej? Dlaczego te firmy w takich regionach powstają i czym się one charakteryzują?Park Naukowo - Technologiczny w Ełku