Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Konferencje : 2007 : Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej : O konferencji
Pomiń łącza nawigacji.

O konfrencji

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w planowanej w dniach 7-9 maja 2007 roku konferencji naukowej n. t:

„REKREACJA, TURYSTYKA I AGROTURYSTYKA W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ – WYZWANIE XXI WIEKU”.

Planujemy dwa dni obrad oraz jeden dzień przeznaczamy na wyjazd studialny, w czasie którego chcielibyśmy zaprezentować Państwu między innymi miasteczko Supraśl, które posiada statut uzdrowiska, Arboretum (ogród dendrologiczny) oraz „Szlak Tatarski”.

Temat konferencji nawiązuje do narastającej turystycznej mobilności naszego społeczeństwa, a także społeczności Europy i świata. Oprócz tradycyjnych dziedzin turystyki i rekreacji, powstają nowe, będące odpowiedzią na społeczne zapotrzebowania.
W Polsce, w okresie transformacji doszło do poważnych zmian gospodarczych, które w konsekwencji doprowadziły z jednej strony do upadku, a z drugiej do rozwoju wielu dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Z mapy Polski znikło wiele zakładów przemysłowych, obiektów wczasowych i sanatoryjnych, a duże Państwowe Gospodarstwa Rolne całkowicie przestały istnieć. Obserwujemy natomiast rozwój szeroko pojętych usług – handlu, gastronomii, hotelarstwa, a także szkolnictwa wyższego, motoryzacji. Chcielibyśmy wspólnie z Państwem przedyskutować procesy i kierunki zachodzące w turystyce i rekreacji w świetle współczesnych uwarunkowań społecznych i gospodarczych.

Tradycyjnie, tak jak w latach ubiegłych zamierzamy:

  1. Wydać materiały konferencyjne – streszczenia referatów
  2. Wydać książkę po konferencji z pełnymi tekstami referatów.Park Naukowo - Technologiczny w Ełku