Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Konferencje : 2007 : Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej : Warunki publikacji
Pomiń łącza nawigacji.

Warunki publikacji

 1. Streszczenie referatu do publikacji przed konferencją
  Warunki merytoryczne:

  • Zakres tematyczny zgodny z założeniami konferencji,
  • Dane o autorze wg schematu:
   • imię i nazwisko,
   • zawód, stopień lub tytuł naukowy,
   • miejsce pracy i stanowisko,
   • ostatnie publikacje i osiągnięcia zawodowe (max 100 słów, czcionka i odstępy jak niżej),

  Warunki techniczne:

  • pełny tekst streszczenia referatu napisany w edytorze MsWord nadesłany pocztą wraz z dyskietką lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres konferencja@wsfiz.edu.pl,
  • czcionka Times New Roman Ce,12 punktów, pojedynczy odstęp między wierszami,
  • objętość tekstu (łącznie z ilustracjami) max 2-3 strony formatu A4,
  • ilustracje czarno-białe, zeskanowane i zapisane w jpg, należy dostarczyć na dyskietce. W publikacji ilustracje zostaną zamieszczone na końcu referatu.

  Niespełnienie powyższych warunków ze względów technicznych może uniemożliwić zamieszczenie tekstu w przygotowywanej publikacji.

 2. Pełny tekst referatu do recenzowanej publikacji
  • pełny tekst referatu napisany w edytorze Microsoft Word nadesłany pocztą wraz z dyskietką lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres konferencja@wsfiz.edu.pl (w temacie należy zaznaczyć: Konferencja GP 2007),
  • objętość tekstu łącznie z ilustracjami max 5-6 stron formatu A4.Park Naukowo - Technologiczny w Ełku