Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Konferencje : 2006 : Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski - doświadczenia i perspektywy : Cele konferencji
Pomiń łącza nawigacji.

CELE KONFERENCJI

Po dwóch latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej można już zdobyć się na refleksje nad społecznymi i gospodarczymi jego konsekwencjami. W szczególności takiej refleksji wymaga skala i sposób wykorzystania pomocy publicznej, w tym zwłaszcza pomocy finansowej zaoferowanej Polsce przez UE. Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny do wymiany poglądów na ten temat. Rzecz nie tylko w dokonaniu ocen wartościujących dotychczasowe efekty tej pomocy, ale także w poszukiwaniu metod i środków działania, które zwiększą szanse na bardziej skuteczne działania w przyszłości. Dlatego uwagę uczestników konferencji chcemy skierować przede wszystkim na następujące aspekty tej pomocy finansowej:


 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy
 • Zróżnicowanie regionalne
 • Programy operacyjne
 • Zdolności absorpcyjne
 • Ośrodki decyzyjne podziału środków
 • Procedury udzielania i rozliczania
 • Monitoring wykorzystywania
 • Efektywność wykorzystania
 • Beneficjenci bezpośredni i ostateczni
 • Społeczny odbiór
 • Bariery wykorzystania
 • Oczekiwania i stan rzeczywisty
 • Kierunki zmian
 • Perspektywy na lata 2007-2013
 • Europejska współpraca terytorialna
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku