Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Konferencje : 2006 : Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski - doświadczenia i perspektywy : Warunki uczestnictwa
Pomiń łącza nawigacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Autorów referatów prosimy o przedstawienie, wraz ze zgłoszeniem, ich tematów i tez oraz o zachowanie zgodności treści referatów z zakresem tematycznym konferencji. Teksty referatów należy przesłać w formie drukowanej i elektronicznej a ich objętość nie powinna przekraczać 10 stron (format A-4, MS Word, czcionka Times New Roman CE 12 pkt., akapit 1,25, odstęp między wierszami 1,5, marginesy 2,5, przypisy na dole strony).


Zgłoszenie udziału z referatem 30.06.2006
Zgłoszenie udziału bez referatu 10.09.2006
Termin nadsyłania referatów 31.08.2006
Termin dokonywania wpłat 10.09.2006
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku