Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Konferencja naukowa pt.

Oblicze polityczne regionów

Wydział Nauk Humanistycznych
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Katedra Politologii Wydziału Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku serdecznie zaprasza do czynnego udziału w konferencji naukowej nt. Oblicze polityczne regionów. Zakładamy podjęcie tematów dotyczących nie tylko obrazu życia politycznego poszczególnych regionów Polski, ale również życia społecznego, publicznego, szeroko rozumianej problematyki dotyczącej kształtowania, trwałości oraz zmian „obrazu politycznego” poszczególnych regionów Polski.

Konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny. Do dyskusji zapraszamy w szczególności politologów, historyków i socjologów oraz innych specjalistów z zakresu nauk humanistycznych.

Konferencja odbędzie się w dniach: 19-20 maja 2007 r. Zgłoszenia tematów prosimy składać do końca lutego 2007 roku. Teksty wystąpień (do 15 stron) oraz skrót wygłaszanego referatu (na 1 stronę A4 w postaci najważniejszych tez) prosimy przesłać do 31 marca 2007.

Organizatorzy konferencji zakładają opublikowanie materiałów pokonferencyjnych.

Koszt uczestnictwa w konferencji: 50 zł.
Możliwość rezerwacji noclegu w hotelu WSFiZ (ok. 100 zł.)

Korespondencję prosimy kierować na adres: Katedra Politologii Wydziału Nauk Humanistycznych, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15 – 472 Białystok lub pocztą elektroniczną do sekretarza konferencji mgr Marcina Siedleckiego: marcincki@tlen.pl

W imieniu Komitetu Programowo-Organizacyjnego
Dr Małgorzata Dajnowicz

Do pobrania:

Karta uczestnictwa w konferencjiPark Naukowo - Technologiczny w Ełku