Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Konferencje : 2007 : Oblicze polityczne regionów : Program konfrencji
Pomiń łącza nawigacji.

Program konferencji

Miejsce obrad: sala 305 (budynek E), Ul. Ciepła 40

SOBOTA (19.05.07) – I DZIEŃ KONFERENCJI

15.00 Rozpoczęcie obrad i przywitanie gości

Oblicze polityczne ziem polskich

Obrady 15.20 – 17.00

 1. Prof. dr hab. Karol B. Janowski – „Kultura polityczna Polaków. Próba analizy teoriopolitycznej” – WSFiZ
 2. Dr Michał Bilewicz, „Autostereotypy w regionach – czyli jak Polacy postrzegają własny naród?” - Uniwersytet Warszawski
 3. Dr Sylwia Mrozowska – „Polskie regiony w Unii Europejskiej - polityczne rzecznictwo interesów” – Uniwersytet Gdański
 4. Mgr Agnieszka Piekutowska, „Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu konkurencyjności regionu” - Uniwersytet w Białymstoku

17.00 – 17.30 - dyskusja
19.00 – kolacja integracyjna

NIEDZIELA (20.05.07) – II DZIEŃ KONFERENCJI

Oblicze polityczne polskich regionów

Obrady 9.00 – 11.00

 1. Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski, „Wołyń w XVIII wieku – Województwo czy region?” - Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
 2. Prof. dr hab. Marek Rutkowski, „Stanowisko polityczne elit administracyjnych Królestwa Polskiego wobec władz carskich (w poł. XIX w.)” - WSFiZ
 3. Dr Danuta Wróbel-Sawosz, „Polityka narodowościowa i społeczna III Rzeszy w rejencji bydgoskiej w latach 1939-1945” - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 4. Mgr Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, mgr Barbara Węglarz, „Zróżnicowanie wewnątrzregionalne polskich województw na przykładzie Małopolski” - Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 5. Dr Anna Łoś-Tomiak, „Aktywność lubuskich organizacji pozarządowych w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” - Uniwersytet Zielonogórski
 6. Dr Magdalena Musiał-Karg, dr Jarosław Jańczak, „Położenie przygraniczne a mapa polityczna województwa lubuskiego” - Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 7. Dr Krzysztof Sidorkiewicz, „Region elbląski po wyborach samorządowych 2006 r.” - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

11.00- 11.30 przerwa na kawę

Obrady 11.30 – 13.00

 1. Dr Janusz Jartyś, „Rozwój Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim” - Uniwersytet Szczeciński
 2. Dr Katarzyna Dojwa, „Organizacje pozarządowe Dolnego Śląska. Portret socjologiczny” - Uniwersytet Wrocławski
 3. Mgr Marcin Płoski, „Rola partii prawicowych w polskim systemie partyjnym”- Uniwersytet Wrocławski
 4. Dr Łukasz Tomczak, „Centrolewica i lewica w wyborach samorządowych w Szczecinie” - Uniwersytet Szczeciński, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
 5. Dr Krzysztof Gajdka, „Czy Czerwone Zagłębie nadal jest czerwone?” - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

13.00 – 14.00 – dyskusja
14.00 – 15.00 – obiad

Oblicze polityczne Podlasia

Obrady 15.00 – 17.00

 1. Prof. dr hab. Adam Dobroński, „Czy województwo podlaskie jest regionem?” – Instytut Historii, Uniwersytet w Białymstoku
 2. Dr Małgorzata Dajnowicz, „Struktura społeczno-narodowościowa (wyznaniowa) a postawy polityczne ludności regionu północno-wschodniego (XIX/XX w.)” - WSFiZ w Białymstoku
 3. Mgr Marcin Siedlecki, „Zjawisko ‘uskoku wyborczego’ na Podlasiu” - WSFiZ w Białymstoku
 4. Mgr Zbigniew Klimaszewski, „Nacjonalizm drogą do wolności czyli rzecz o Narodowym Odrodzeniu Polski” - WSFiZ
 5. Mgr Katarzyna Ancipiuk, „Wybory w nauce społecznej Kościoła katolickiego” - WSFiZ
 6. Mgr Jacek Grun, „Kampania wyborcza (samorządowa) w 2006 i 2007 r. w woj. podlaskim” - WSFiZ
 7. Mgr Rafał Mejsak, „Podlaski Oddział Straży Granicznej – standardy funkcjonowania na zewnętrznej granicy UE” - WSFiZ

17. 00 – 17.40 – dyskusja
17.40 – 18.00 podsumowanie konferencji

Dokument MS Word Program konferencji w formacie MS Word do pobrania
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku