Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Konferencje : 2005
Pomiń łącza nawigacji.

Konferencje 2005

CONFERENCE OF RECTORS OF POLISH PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS and THE ASSOCIATION OF GERMAN PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

INVITATION TO A SCIENTIFIC CONFERENCE ON:

PRIVATE HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENTS IN EUROPE THE PRESENT CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Date: 16-17 September 2005

Venu: The University of Finance and Management in Białystok ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, Poland

więcej
V KONFERENCJA Z CYKLU: STRATEGIE ZARZĄDZANIA

STRATEGIE PRODUKCJI PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH GOSPODARKI OPARTEJ O WIEDZĘ

pod patronatem prof. dr. hab. Jerzego Hausnera Ministra Gospodarki i Pracy

Termin konferencji: 20 – 21 czerwca 2005 r.

Miejsce obrad: Białystok, ul. Ciepła 40

Celem konferencji jest umożliwienie podjęcia dyskusji i dokonanie analizy dotychczasowych strategii produkcyjnych przedsiębiorstw. Wyniki obrad mogą stać się przyczynkiem do istotnych zmian w zakresie budowania przewag opartych o posiadaną wiedzę, umiejętności i doświadczenia produkcyjne, a wymiana poglądów doprowadzić może do zaktualizowania spojrzenia na istotną sferę działań podmiotów gospodarczych.
Zakres merytoryczny
W czasie konferencji zostaną wygłoszone referaty na temat strategii produkcji przedsiębiorstw przez przedstawicieli nauki i szkolnictwa wyższego oraz życia społecznego i gospodarczego.
Zakres tematyczny konferencji jest następujący:
1. Proces tworzenia strategii produkcji w przedsiębiorstwie.
2. Rola wiedzy oraz innowacji w tworzeniu strategii produkcji.
3. Rola rynku oraz ośrodków badawczo – rozwojowych w kształtowaniu struktury produkcji.
4. Kształtowanie asortymentu produkcji.
5. Nowoczesność produkcji.
6. Strategie technologiczne.

Zaproszenie
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Wydział Nauk Humanistycznych WSFiZ w Ełku oraz Katedrę Filologii Angielskiej WSFiZ w Białymstoku

"Edukacja dla przyszłości" Języki obce w społeczeństwie multimedialnym

Termin konferencji: 23-24 września 2005

Miejsce obrad: WNH, Ełk, ul. Grunwaldzka 1

Zaproszenie
WYDZIAŁ FINANSÓW I INFORMATYKI oraz
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONU - czynniki i kształtowanie

22-23 września 2005

Celem konferencji jest identyfikacja czynników różnicujących atrakcyjność inwestycyjną regionów oraz poszukiwanie szans jej podnoszenia w polskich regionach peryferyjnych.

więcejPark Naukowo - Technologiczny w Ełku