Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Konferencje : 2007 : Zarządzanie marketingowe we współczesnym handlu i usługach : O konferencji
Pomiń łącza nawigacji.

O konferencji

Cel konferencji

Celem konferencji jest dokonanie analizy strategii zarządzania marketingowego we współczesnym handlu oraz zapoznanie uczestników z najnowszymi koncepcjami zarządzania marketingowego w Polsce i na świecie.

Konferencja umożliwi wymianę doświadczeń na temat zarządzania marketingowego we współczesnym handlu pomiędzy przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej.

Rezultat konferencji stanowić będzie publikacja książkowa zawierająca referaty prelegentów oraz komunikaty z badań uczestników konferencji. Tytuł publikacji będzie pokrywać się z tematem konferencji.

Tematyka

 1. Proces zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie handlu: hurtowego, detalicznego, bezpośredniego, międzynarodowego/ globalnego, elektronicznego [produkty spożywcze, przemysłowe – asortyment, jakość].
 2. Rozwój i lokalizacja sieci handlowej. Zagadnienia logistyczne, transportowe i gospodarki magazynowej w handlu.
 3. Giełdy, przetargi, targi, franchising w handlu i usługach.
 4. Promocja, reklama, public relations, merchandising, marka firm handlowych.
 5. Analiza i badanie funkcjonowania firm handlowych, kształtowania się kosztów i cen, skuteczności działalności promocyjnej i PR.
 6. Nabywcy – klienci produktów i usług, ich potrzeby i zachowania rynkowe.
 7. Marketingowe aspekty funkcjonowania firm usługowych [bankowych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, transportowych, instytucji i organizacji non-profit i innych].
 8. Handel w Unii Europejskiej oraz handel ze wschodem.

Rada naukowa

 • Dr Edward Hościłowicz
  Rektor WSFiZ w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Henryk Bronakowski
  Kierownik Katedry Marketingu WSFiZ w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Mestwin Stanisław Kostka
  Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii w Ostrowii Mazowieckiej
 • Prof. dr hab. Lech Ostrowski
  Katedra Marketingu WSFiZ w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Tadeusz Wiesław Popławski
  Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka
 • Prof. dr hab. Marek Rutkowski
  Katedra Europeistyki WSFiZ w Białymstoku
 • Dr Iwona Janowska
  Katedra Ekonomii WSFiZ w Białymstoku
 • Dr Joanna Moczydłowska
  Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu w Ełku
 • Dr Urszula Widelska
  Prodziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu WSFiZ w BiałymstokuPark Naukowo - Technologiczny w Ełku