Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Konferencje : 2006 : Zarządzanie innowacjami teoria i praktyka : Cel konferencji
Pomiń łącza nawigacji.

Cel konferencji

Celem konferencji jest dokonanie analizy procesów innowacyjnych z uwzględnieniem uwarunkowań i związków w aspekcie podmiotowym, zadaniowym i przedmiotowym, występujących zarówno wewnątrz organizacji jak i w jej otoczeniu. Szczególnie pożyteczna jest analiza powiązań sieciowych w procesie innowacyjnym, ze wskazaniem czynników i barier rozwiązywania problemów, przy jednoczesnym wprowadzaniu usprawnień. Stąd celem konferencji jest podjęcie następujących zagadnień, rozważanych w płaszczyźnie tak teoretycznej jak i praktycznej:

  • zmiany w teorii innowacji, sprzyjające kształtowaniu mechanizmów dynamizmu innowacyjnego;
  • dynamika i struktura innowacji w wybranych krajach;
  • istnienie i oddziaływanie mechanizmów innowacji w poszczególnych krajach;
  • rola polityki przemysłowej i innowacyjnej państwa w zarządzaniu innowacjami;
  • doświadczenia w rozwoju regionalnych systemów innowacyjnych;
  • modele zarządzania innowacjami i efekty ich stosowania.

Konferencja umożliwi wymianę poglądów na temat czynników i barier rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, która jest podstawą poprawy ich konkurencyjności na rynku europejskim i światowym. Z kolei wyniki obrad konferencji mogą stać się przyczynkiem zmian polityki innowacyjnej państwa oraz zachowań przedsiębiorstw w zakresie wyłaniania i realizacji ich strategii innowacyjnych.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku