Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Konferencje : 2006 : Zarządzanie innowacjami teoria i praktyka
Pomiń łącza nawigacji.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU
Katedra Zarządzania Wydziału Zarządzania i Marketingu
15-472 Białystok
tel. (085) 67 50 088
e - mail: wsfiz@wsfiz.edu.pl
Logo WSFiZ
BALIKESIR UNIVERSITY, TURKEY
Bandirma Faculty of Economics and Administrative Sciences
Balikesir University Logo

zaprasza do udziału w VI międzynarodowej konferencji z cyklu:

Strategie zarządzania
ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI TEORIA I PRAKTYKA

29-30 maja 2006 r.
Miejsce obrad: WSFiZ w Białymstoku, ul. Ciepła 40

ZAKRES MERYTORYCZNY KONFERENCJI
 1. Stan i perspektywy rozwoju teorii innowacji.
 2. Technologie informacyjne w zarządzaniu innowacjami.
 3. Podmioty zarządzania innowacjami.
 4. Dynamika i struktura innowacji w wybranych krajach.
 5. Proces zarządzania innowacjami.
 6. Mechanizmy i źródła innowacji.
 7. Polityka naukowo-techniczna a rozwój dynamizmu innowacyjnego.
 8. Regionalne systemy innowacji.
 9. Innowacja a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.
 10. Strategie innowacyjne przedsiębiorstw i instytucji
 11. Finansowanie innowacji.
 12. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw jako efekt działalności innowacyjnej.
WARUNKI UCZESTNICTWA
 • ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w konferencji - wyłącznie na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia najpóźniej do dnia 31 stycznia 2006 r.
 • OPŁATA ZA UDZIAŁ w konferencji - 500 PLN (obejmuje: koszty uczestnictwa, wyżywienia i materiałów konferencyjnych).
 • WPŁATY- do dnia 31 stycznia 2006 r.
 • OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA REFERATÓW – do dnia 15 marca 2006 r.
 • Akceptacja referatów: zgodność z zakresem tematycznym konferencji.
 • Referaty w wersji elektronicznej należy nadsyłać na ADRES:
  mgr Anna Bielecka: anna.bielecka@wsfiz.edu.pl
  (zamiast poczty elektronicznej można dostarczyć dyskietkę lub CD) oraz 2 egzemplarze tekstu – na adres:
  WSFiZ, Katedra Zarządzania,
  ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
 • Rezygnacja z uczestnictwa - zwrot wpłaty, pomniejszony o koszta rezerwacji hotelu.
TECHNICZNE WYMOGI PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁU
 • zapis w formacie MS Word,
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12,
 • odstępy między liniami 1,5,
 • objętość nie większa niż 15 stron,
 • artykuły mogą być opracowane w języku polskim lub angielskim,
 • powinny zawierać streszczenia referatu (w języku polskim oraz w języku angielskim) – max. 120 słów.
Informacji o konferencji udziela:

Katedra Zarządzania
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

mgr Edyta Brzozowska: edyta.brzozowska@wsfiz.edu.pl
mgr Anna Bielecka: anna.bielecka@wsfiz.edu.pl
mgr Rafał Majewski: rafal.majewski@wsfiz.edu.pl
mgr Agnieszka Wasilewska: agnieszka.wasilewska@wsfiz.edu.pl
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku