Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Konferencje : 2007 : EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W SKALI LOKALNEJ
Pomiń łącza nawigacji.

Wydział Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej
oraz
Katedra Ekonomii i Ekologii
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
zapraszają do udziału w konferencji na temat:

EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W SKALI LOKALNEJ

Termin: 17-19 września 2007
Miejsca obrad: Ośrodek MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej,
Brok nad Bugiem

TEMATYKA KONFERENCJI

 1. Teoretyczne podstawy rozwoju społeczno-gospodarczego
 2. Diagnoza sfer: konsumpcji, produkcji, wymiany, dystrybucji
 3. Diagnoza: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, instytucji, organizacji i relacji pomiędzy nimi
 4. Diagnoza stanu i wykorzystywania zasobów gospodarczych
 5. Praktyczny dorobek lokalnych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego
 6. Aktualne działania i wsparcia na rzecz rozwoju w skali lokalnej
 7. Sugestie i propozycje działań na rzecz rozwoju w skali lokalnej

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w konferencji - wyłącznie na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2007 r.
 • OPŁATA ZA UDZIAŁ w konferencji - 750 PLN (obejmuje: koszty uczestnictwa, wyżywienia i materiałów konferencyjnych).
 • OPŁATA BEZ UCZESTNICTWA w konferencji 325 PLN

Ostateczny termin nadsyłania tytułów i tez referatów – 30 kwietnia 2007
Ostateczny termin nadsyłania referatów –31 maja 2007 r.

ADRES:
ul. Rubinkowskiego 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Telefon: 29-746-88-30, Fax: 29-746-88-36

Komitet Naukowy Konferencji:
Przewodniczący: Prof. dr hab. Mestwin St. Kostka
Sekretarz: Dr Barbara Bakier
Członkowie:

 • Prof. dr hab. Edward Dziewulski
 • Prof. dr hab. Zdzisław Pierścionek
 • Prof. dr hab. Dariusz Kiełczowski

Komitet Organizacyjny Konferencji:
Przewodniczący: Dr Dorota Ostrowska
Członkowie:

 • Dr Kazimierz Grygutis
 • Mgr Aneta Śledzińska
 • Mgr Anna Iwacewicz-Orłowska

WYMOGI EDYTORSKIE

Autorów referatów prosimy o przedstawienie, wraz ze zgłoszeniem, ich tematów i tez oraz o zachowanie zgodności treści referatów z zakresem tematycznym konferencji. Teksty referatów należy przesłać w formie drukowanej i elektronicznej a ich objętość nie powinna przekraczać 10 stron (format A-4, MS Word, czcionka Times New Roman CE 12 pkt., akapit 1,25, odstęp między wierszami 1,5, marginesy 2,5, przypisy na dole strony). Streszczenie w języku polskim i angielskim w kilku zadaniach na końcu referatu.
















Park Naukowo - Technologiczny w Ełku