Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

V Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

16-21 kwietnia 2007

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Strona internetowa festiwalu

http://www.festiwal.biaman.pl

Do ściągnięcia

Dokument Microsoft Office Word Formularz zgłoszeniowy imprez V Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Kalendarz imprez na WSFiZ

InfoOpis imprezy
16.04.2007

Godzina:
9:00-10:30
Sala:
Mała Aula
Prowadzący:
mgr Paweł Prystupiuk

JAK ŁATWO I SKUTECZNIE ZDAĆ MATURĘ
Matura to ogromne przeżycie, stres i nieprzespane noce. Przede wszystkim jednak to ogromna ilość wiedzy, którą trzeba opanować. Na naszym wykładzie przedstawimy skuteczne techniki wspomagające łatwiejsze zdanie matury.
Wiedzę potrzebną do zaliczenia egzaminów zdobywa się latami. Choć matura nazywana jest „Egzaminem Dojrzałości”, to niewiele osób potrafi w tych ważnych chwilach radzić sobie ze stresem, który potrafi sparaliżować myślenie i zaniżyć wyniki pozbawiając szans na wymarzone studia.
Zapraszamy na nasze spotkanie. Możesz zdać maturę lepiej, łatwiej, przyjemniej i bez nerwów. Postaramy się w tym pomóc!

Godzina:
11:00-12:00
Sala:
Mała Aula
Prowadzący:
dr Urszula Widelska

DLACZEGO KUPUJEMY?
Zastanawiasz się czasem dlaczego sięgasz po ten, a nie inny proszek do prania, albo kupujesz właśnie tę, a nie inną herbatę? Celem spotkania będzie właśnie analiza tego procesu podejmowania takiej decyzji.
Przedstawimy mechanizmy tych procesów i czynników je kształtujących. Słuchacze dowiedzą się jakie jest znaczenie i rola znajomości zachowań nabywczych i motywów postępowania konsumentów w kształtowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Dokonamy wspólnie analizy potrzeb konsumenta i ich wpływu na proces nabywczy. Poruszony zostanie również problem kształtowania lojalności nabywcy i jego stosunku do nowości oraz kwestia wpływu reklamy na postępowanie klienta.
Wykład połączony będzie z dyskusją oraz analizą konkretnych przykładów (case study).

Godzina:
12:30-14:00
Sala:
307 B
Prowadzący:
prof. dr hab. Edmund Puczyłowski

KRÓLESTWO LICZB
Jak człowiek nauczył się liczyć? Jak powstawały systemy numeryczne? Kto wynalazł zero? Czy nieskończoność jest liczbą? Czy liczby rządzą wszechświatem? Wykład będzie próbą odpowiedzi na te i podobne pytania.
Idea liczby, która obecnie wydaje się być oczywistą, jest zwieńczeniem długiej, abstrakcyjnej drogi, którą wędrowała myśl ludzka. Zaprezentowane będą również przykłady ciekawych liczb oraz ich intrygujące własności.

Godzina:
12:30-14:00
Sala:
Mała Aula
Prowadzący:
prof. dr hab. Mestwin S. Kostka

GIS SDI – NOWA REWOLUCJA W TEORII I PRAKTYCE
Celem wykładu jest promocja najnowszych technologii informatycznych stosowanych w procesach decyzyjnych, przede wszystkim w instytucjach publicznych oraz w określonych przedsiębiorstwach. Tematyka ta integruje dorobek wielu nauk: technicznych (głównie geodezja i informatyka), geograficznych (m.in. kartografii i geografii regionalnej), ekonomicznych (makro- i mikroekonomii, geografii ekonomicznej i gospodarczej, finansów, bankowości, ubezpieczeń), zarządzania (przedsiębiorstwami i w przedsiębiorstwach, instytucjami i w instytucjach, zasobami, środowiskiem, kryzysowego) i innych.
Tematyka ta jest rewolucyjną innowacją w zdobywaniu, gromadzeniu, porządkowaniu, analizowaniu, odzwierciedlaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o fundamentalnym znaczeniu w procesach decyzyjnych.

Godzina:
14:00
Sala:
301 C
Prowadzący:
mgr Konrad Sikora

MASZ PIOSENKĘ? MASZ TELEDYSK!
Masz już nagraną piosenkę, ale nie bardzo wiesz co zrobić by usłyszeli ją inni? Może nakręcić do niej teledysk, który wyemitują białostockie telewizje?
Czekamy na Twoje propozycje! Wyślij do nas swoją piosenkę. Wybierzemy trzy najlepsze i zrealizujemy do nich teledyski. Chcesz by wystąpili w nim Twoi znajomi? Nie ma problemu, Ty będziesz reżyserem!

17.04.2007

Godzina:
10:00-11:00
Sala:
Mała Aula
Prowadzący:
mgr Piotr Zebrowski

JAK LUDZIE ROBIĄ PIENIĄDZE?
W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną sylwetki największych polskich inwestorów giełdowych. Przedstawione zostaną ich kariery giełdowe oraz wydarzenia z rynku giełdowego, które powodowały znaczne zmiany cen papierów wartościowych notowanych na Giełdzie w Warszawie. Poruszone zostaną także kwestie zachowań inwestorów giełdowych, które to zachowania są przyczyną ich sukcesu albo niestety klęski inwestycyjnej.

Godzina:
11:30-13:00
Sala:
204 B
Prowadzący:
dr Anatoliusz Kopczuk
mgr Jarosław Kilon

ZARZĄDZANIE FIRMĄ – SYMULACYJNA GRA DECYZYJNA
Prezentowana gra decyzyjna jest internetową grą dydaktyczną, służącą praktycznemu poznawaniu zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Jej uczestnikami będą 3-5-osobowe zespoły. Każdy z nich na początku założy swoją firmę, a następnie będzie nią kierował jako zarząd.
Gra polega na symulowaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. Uczestnicy gry podejmują decyzje operacyjne i inwestycyjne. Ich oferty handlowe spotkają się na rynku i w zależności od ich wzajemnych relacji (cena, jakość, promocja) kształtować się będą wyniki sprzedaży.

Godzina:
13:30-14:30
Sala:
204 B
Prowadzący:
mgr Bożena Ignatowska
mgr Katarzyna Rytelewska
współautorzy:
mgr Katarzyna Daniewicz
prof. dr hab. Nina Siemieniuk
dr hab. Romulad Mosdorf

NAUCZYCIEL, STUDENT I DZIEKANAT W SYSTEMIE E-LEARNINGOWYM
Celem wykładu jest prezentacja „Recto” – systemu wspomagającego zarządzanie dydaktyką w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Z systemu korzystają studenci, pracownicy dziekanatu oraz nauczyciele akademiccy.
„Recto” jest ciągle rozwijaną aplikacją internetową działającą w oparciu o relacyjna bazę danych. Zintegrowanie systemu do obsługi dziekanatów z witryną internetową umożliwiło jednoczesną pracę użytkowników z kilkunastu wydziałów uczelni, a w następnym etapie przekształcenie w system zawierający elementy nauczania na odległość.
W czasie wykładu zaprezentowane zostaną moduły dostępne studentów, dziekanatów i nauczycieli akademickich. Przedstawiona zostanie również aktywność wymienionych grup użytkowników w systemie od początku jego działania.

18.04.2007

Godzina:
10:30-12:00
Sala:
Mała Aula
Prowadzący:
prof. dr hab. Mestwin S. Kostka
mgr Anna Iwancewicz - Orłowska

PROGRAM UNIWERSYTETU BAŁTYCKIEGO – EDUKACJA XXI WIEKU
Celem spotkania jest prezentacja Programu Uniwersytetu Bałtyckiego realizowanego w ramach Koła Naukowego Ekopartner działającego przy Katedrze Ekonomii i Ekologii WSFiZ w Białymstoku.
Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami realizowanymi przez Uniwersytet Bałtycki. W trakcie wykładu zostaną krótko scharakteryzowane kursy przygotowane przez Uniwersytet w Uppsali (Szwecja) i prowadzone w WSFiZ w Białymstoku.
Spotkanie będzie miało na celu prezentację innych dodatkowych zajęć dla studentów takich jak m.in. obozy letnie, rejsy, konferencje studenckie i szkoleniowe dla nauczycieli oraz video-konferencje. Ma ono również zachęcić potencjalnych odbiorców do edukacji w języku angielskim.

Godzina:
12:00
przez 3 dni
Sala:
Hol przed Małą Aulą
Prowadzący:
mgr Marta Ostapowicz
mgr Dorota Zebrowska-Suchodolska

DRUGA STRONA MEDALU CZYLI NAUKA NA WESOŁO
Głównym celem imprezy jest pokazanie młodzieży (uczniom i studentom) innego spojrzenia na naukę oraz przybliżenie sylwetek sławnych ludzi nauki i nie tylko, zajmujących się takimi dziedzinami jak: matematyka, ekonomia, finanse.
Przedstawione zostaną wybrane anegdoty, złote myśli, epizody z życia i osiągnięcia jakich dokonały wybitne osoby na przestrzeni wieków oraz okoliczności powstania wielkich odkryć, a także co jest nieodłączną częścią procesu twórczego: wpadki i pomyłki oraz ich konsekwencje.
Impreza została zaplanowana w formie wystawy, aby każdy zwiedzający mógł skupić się na tym co najbardziej go zainteresuje, a na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

Godzina:
13:15-14:45
Sala:
222 B
Prowadzący:
prof. dr hab. Nina Siemieniuk

FRAKTALNE WŁAŚCIWOŚCI POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWGO
Do analizy inwestycji kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie stosowane są różne metody, między innymi analiza fundamentalna, techniczna czy portfelowa. W celu przewidywania przyszłego zachowania się rynku konstruowane są rozmaite modele – formalne, heurystyczne, irracjonalne, które nigdy nie dają pełnej pewności sukcesu i są obarczone, zwykle ryzykiem inwestycyjnym.
Celem wykładu jest przedstawienie analizy fraktalnej. Uzyskane rezultaty badań autora pokazują, iż analiza fraktalna polskiego rynku kapitałowego stanowi istotne uzupełnienie klasycznych metod analizy. Pozwala ona ocenić prawdopodobieństwo określonych zachowań rynku i modelowania alternatywnych jego scenariuszy.

19.04.2007

Godzina:
8:00-9:30
Sala:
Mała Aula
Prowadzący:
dr Barbara Mazur

RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA NA PODLASIU I JEJ WYMIARY
Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z historią regionu, a w szczególności z historią grup etniczno-wyznaniowych występujących w przeszłości i obecnie na Podlasiu. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną także, poza stale obecnymi na Podlasiu katolikami i wyznawcami prawosławia, dzieje zanikających już grup wyznaniowych lub grup współcześnie nieobecnych na Podlasiu.
Różnorodność omawianych grup zostanie określona przy pomocy testu wartości Miltona Rokeacha (z podziałem na wartości ostateczne i instrumentalne). Wartości, należące do trzeciego wymiaru różnorodności, zaliczane są do cech najbardziej różnicujących chociaż najgłębiej ukrytych. Test Wartości jest narzędziem skutecznym do określenia odmienności w strukturze systemów wartości i ukazuje różnice w kulturach wyznaniowych.

Godzina:
10:00-11:00
Sala:
Mała Aula
Prowadzący:
mgr Marcin Siedlecki

GEOGRAFIA WYBORCZA PODLASIA
Wykład poświęcony będzie specyfice wyborczej Podlasia. Przedstawione zostanie zróżnicowanie preferencji politycznych w ujęciu gminnym oraz powiatowym. Zastanowimy się nad przyczynami „uskoków wyborczych” na Podlasiu. Zobrazujemy wyniki wyborcze głównych nurtów politycznych w ujęciu regionalnym.
Celem spotkania będzie również refleksja nad doświadczeniami osobistymi uczestników wykładu. Postawienie pytań na temat korelacji miejsca zamieszkania, wyznania i kultury z postawami politycznymi. Zastanowimy się również nad zasadnością stosowania podziału na „Polskę solidarną” i „Polskę liberalną” w kontekście specyfiki Podlasia.

Godzina:
11:30-12:30
Sala:
Mała Aula
Prowadzący:
mgr Jarosław Kilon

GRA W RYNEK
Zajęcia w formie interaktywnych warsztatów mają za zadanie przedstawienie podstawowych problemów związanych z zagadnieniem wyboru ekonomicznego. W trakcie imprezy jej uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z wybranymi teoriami z zakresu tzw. ekonomii behawioralnej: na drodze eksperymentów i gier przeprowadzanych z uczestnikami imprezy pokazane zostaną wybrane schematy zachowań rynkowych, które mogą okazać się zaskakującą negacją powszechnie akceptowanych praw ekonomicznych.
Warsztaty adresowane są do wszystkich osób ciekawych świata, poszukujących odpowiedzi na pytania o przyczyny własnych (lub cudzych) zachowań konsumenckich. W trakcie pokazu wykorzystana zostanie prezentacja multimedialna.

20.04.2007

Godzina:
11:30-13:00
Sala:
Mała Aula
Prowadzący:
dr Iwona Janowska

KONKURENCJA W GOSPODARCE
Celem wykładu jest przedstawienie różnych, z punktu widzenia struktur rynkowych oraz instrumentów konkurowania, form konkurencji i omówienie ich na przykładach z rzeczywistości gospodarczej. Poruszone zostaną kwestie związane z modelowymi strukturami rynkowymi, takimi jak: konkurencja doskonała oraz konkurencja niedoskonała.
Szczególna uwaga poświęcona zostanie formom świadomego ograniczania konkurencji przyjmującym postać zmów i fuzji przedsiębiorstw skutkujących powstawaniem w gospodarce karteli, trustów, syndykatów, koncernów, konsorcjów, konglomeratów i holdingów. Podkreślona będzie również rola konkurencji niecenowej jako alternatywy dla rywalizowania przedsiębiorstw za pomocą cen.
Podsumowaniu i utrwaleniu prezentowanych kwestii służyć będzie ćwiczenie w formie quizu lub krzyżówki.

Godzina:
13:30-14:30
Sala:
Mała Aula
Prowadzący:
prof. nzw. dr hab. Marek Rutkowski

RELACJE UNII EUROPEJSKIEJ Z ROSJĄ PO ROZSZERZENIU Z 2004 ROKU
Celem wykładu jest uchwycenie uwarunkowań i tendencji w relacjach pomiędzy Federacją Rosyjską a Unią Europejską po jej rozszerzeniu w maju 2004 roku. Dodatkowo przedstawiona zostanie analiza warunkująca chronologicznie i tematycznie te relacje, co pozwolić powinno na skrótowe uchwycenie powtarzalnych, częściowo zbieżnych względnie sprzecznych, tendencji uwidacznia-jących się w danym okresie.
W konsekwencji omówiony zostanie zakres, charakter, natężenie, rodzaj oraz wpływ kontaktów państwowych na linii Federacji Rosyjska - państwa członkowskie UE. To z kolei ma umożliwić wyprowadzenie wniosków o wpływie polityk narodowych poszczególnych państw UE w odniesieniu do Rosji na kształt, charakter oraz weryfikację Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Godzina:
15:00-16:30
Sala:
305 E
Prowadzący:
mgr Wojciech Worotyński

CZEGO NAPRAWDĘ DOWIADUJEMY SIĘ Z TELEWIZJI?
Wykład będzie oparty na prezentacji i analizie fragmentów telewizyjnych programów informacyjnych. Jego celem jest pokazanie co naprawdę zawierają i jaki wpływ wywiera taki przekaz na widza.
Uczestnicy spotkania usłyszą sugestie jak postrzegać i rozumieć świat pokazywany przez media, jak interpretowane są wydarzenia, co otrzymujemy zamiast informacji o nich i jak często w programach newsowych chodzi o rozrywkę zamiast informacji.

21.04.2007

Godzina:
13:00-14:30
Sala:
305 E
Prowadzący:
mgr Paweł Niemotko

EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Celem tego praktycznego wykładu biznesowego będzie ukazanie marketingu jako szeregu przenikających się działań prowadzących do realizacji ustalonych celów. Prowadzący pokażą również jak w sposób prosty i często niskonakładowy można realizować cele firmy. Wytknięte zostaną również najczęstsze błędy popełniane przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
Wykład oparty będzie wyłącznie na praktycznych przykładach, w tym na pokazach filmów i innych materiałów reklamowych, często zabawnych. Sposób prezentacji gwarantuje nie tylko zdobycie praktycznej wiedzy ale i miłe spędzenie czasu.

Godzina:
15:00-16:30
Sala:
202 C
Prowadzący:
mgr Katarzyna Ancipiuk

TEORIE OSOBOWOŚCI
Osobowość to wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności). Kształtowana jest przez całe życie, szczególnie w okresie dzieciństwa oraz młodości poprzez wpływ bodźców zewnętrznych w procesie socjalizacji, a także własnej aktywności jednostki.
W trakcie wykładu przedstawionych zostanie kilka teorii osobowości m.in.: teoria freudowska, która w procesie kształtowania osobowości kładzie nacisk na doświadczenie zdobyte w dzieciństwie, popędy biologiczne oraz stosunki z rodzicami i teorie neopsychoanalityczne (Carl Jung, Alfred Adler).
Zwieńczeniem wykładu będzie przeprowadzenie testu osobowości uczestników spotkania.

Pełny kalendarz imprez oraz wszystkie szczegółowe informacje o V Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki znajdują się na stronie internetowej festiwalu.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku