Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli (w Ełku)

Kierownik: dr Joanna Moczydowska

Oferta programowa na rok szkolny 2003/2004

Temat Termin
Analiza problematyki osobowości w pracy wychowawczej z młodzieżą    22.10.2003
Komunikacja i mediacja w pracy wychowawczej z uczniem i jego rodziną – zajęcia warsztatowe    17.11.2003
Jak radzić sobie ze stresem – projekt zajęć wychowawczych dla młodzieży    11.12.2003
Dziecko – ofiara przemocy w rodzinie (elementy terapii pedagogicznej)    Styczeń 2004
   

Informacje:

Bliższych informacji udzieli Państwu Dziekanat  Filii WSFiZ w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk tel. (087) 621 14 46.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku