Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Organizacje studenckie : Studium WFiS
Pomiń łącza nawigacji.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

15-472 Białystok
ul. Ciepła 40 (budynek E, pokój 206)
tel. 085 678-58-09
E-mail: azs@wsfiz.edu.pl,
andrzej.ambrozej@wsfiz.edu.pl

Kierownik: mgr Tadeusz Cimoszuk

Sekretarz: mgr Andrzej Ambrożej

Sekcja piłki siatkowej: mgr Witold Kaczmarek

Sekcja piłki koszykowej: mgr Zbigniew Maliszewski

Sekcja aerobiku: mgr Elżbieta Milewska

Pracownicy w Ełku: mgr Elżbieta Podziewska, mgr Marcin Ryszkiewicz

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest międzywydziałową jednostką powołaną jako orędownik upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji ruchowej a także profilaktyki zdrowotnej i sportu w ramach uczelni.

Cele i zadania wychowania fizycznego na Uczelni

  1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju studentów poprzez ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układu ruchowego, krążeniowego i nerwowego.
  2. Rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej poprzez stosowanie ćwiczeń wytrzymałościowych, siłowych i zwinnościowo-gibkościowych.
  3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych studentów. Pogłębianie wiadomości z zakresu wychowania zdrowotnego i higieny osobistej oraz wpływu na rozwijający się organizm.
  4. Zapoznanie z podstawowymi zasadami uprawiania wybranych przez studentów dyscyplin sportowych poprzez nauczenie niezbędnych elementów techniki i taktyki gier zespołowych, konkurencji lekkoatletycznych, gier rekreacyjnych, pływania i innych popularnych aktualnie dyscyplin sportowych.
  5. Zdobywanie określonej umiejętności i nawyków autoedukacji i samorealizacji w zakresie własnej sprawności fizycznej.
  6. Rozwijanie ruchu sportowego studentów w ramach sekcji sportowych KU AZS reprezentujących Uczelnię w imprezach międzyuczelnianych i środowiskowych.

Dydaktyka

Ćwiczenia z przedmiotu „Sport i rekreacja” dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków są obowiązkowe na pierwszych 4 semestrach studiów. Zajęcia odbywają się na pływalni przy ulicy Włókienniczej, siłowni i sali do aerobiku w budynku „E” naszej uczelni. Studenci 3 roku oraz studenci zaoczni mają możliwość uczęszczania na zajęcia fakultatywne organizowane przez SWFiS na określonych warunkach.

Ponadto studenci uczestniczą w treningach następujących sekcji sportowych:

W treningach sekcji sportowych uczestniczą studenci zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Integralną częścią działającego od początku istnienia Uczelni SWFiS jest Klub Uczelniany AZS, który zrzesza około 300 studentów aktywnie uczestniczących w życiu sportowym i reprezentujących szkołę w wielu dyscyplinach.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku