Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Stypendia i zapomogi
Pomiń łącza nawigacji.

Stypendia i zapomogi

Studia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania wcale nie muszą Cię wiele kosztować.

Naszym studentom oferujemy stypendia:

  • rektora dla najlepszych studentów,
  • bonifikaty czesnego,
  • socjalne,
  • specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • jednorazowej zapomogi - bezzwrotnej pomocy dla studentów, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Osoby ubiegające się o stypendium socjalne na rok akademicki 2015/2016 zobowiązane są złożyć dokumenty do 15 października 2015 roku w Biurze Stypendialnym.

Wykaz dokumentów określających dochód studenta i członków jego rodziny w roku akademickim 2015/2016

Łączna wysokość stypendium może sięgać do 100 % wysokości czesnego.

Wszystkie stypendia i zapomogi są przyznawane na podobnych zasadach jak ma to miejsce w uczelniach państwowych.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku