Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Studium Języków Obcych : Cele i zadania
Pomiń łącza nawigacji.

CELE I ZADANIA

Celem lektoratu języka obcego jest przygotowanie studentów do efektywnego porozumiewania się w tym języku w życiu zawodowym i codziennym, uwzględniając specyfikę i słownictwo specjalistyczne dla każdego kierunku studiów.

W realizacji założonego celu stawiamy przed sobą zadanie stworzenia odpowiedniej oferty kształcenia językowego dla studentów Uczelni poprzez:

  • ocenę realnych potrzeb każdej grupy lektoratowej,
  • opracowanie programu i metodyki pracy (w oparciu o najnowsze osiagniecia metodyki i glottodydaktyki),
  • realizację programu na wysokim profesjonalnym poziomie,
  • dbałość o ustawiczny rozwój i kompetencje pracowników SJO.Park Naukowo - Technologiczny w Ełku