Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Studium Języków Obcych
Pomiń łącza nawigacji.
Studium Języków Obcych

Kierownik: mgr Sławomira Artemowicz

Sekretarz: mgr Dorota Śleszyńska


Początek był skromny. Kilka lektorek języka angielskiego, jedna niemieckiego ...
Dzisiaj Studium Języków Obcych to zespół 33 nauczycieli języków obcych, a oferta nauczanych języków obejmuje także język francuski, hiszpański, rosyjski i włoski.

W roku akademickim 2002/2003 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania utworzono 161 grup języka angielskiego, 21 grup języka niemieckiego, 18 grup języka rosyjskiego, 5 grup języka hiszpańskiego i 1 grupę języka francuskiego. Jest czym się pochwalić. Poza lektoratem obowiązkowym Studium Języków Obcych prowadzi zajęcia fakultatywne i kursy dla pracowników. Studentom zagranicznym przebywających na Uczelni w ramach programu Erasmus organizowana jest nauka języka polskiego.

W ciągu 10 lat istnienia Studium Języków Obcych odegrało ważną rolę nie tylko w edukacji językowej, ale również jako jednostka przygotowująca kadrę i będąca zalążkiem Wydziału Nauk Humanistycznych. Przypomnijmy: prof. dr hab. S. Griniewicz, dr N. Monachowicz, dr M. Łojko, dr O. Małyszewa, dr A. Kiziukiewicz, jeszcze nie tak dawno należeli do naszego grona. Obecna młoda, ale doskonale wykwalifikowana kadra dydaktyczna SJO (prawie połowa pracowników etatowych oprócz wykształcenia filologicznego ukończyła dodatkowy kierunek studiów) szczególną wagę przywiązuje do nauczania słownictwa specjalistycznego związanego z profilem Uczelni, a także wykształcenia u studentów umiejętności językowych niezbędnych do swobodnego posługiwania się językiem w sytuacjach codziennych.

Rokrocznie aktualizujemy programy nauczania zmierzając do jak najlepszego dostosowania zakresu tematycznego do planu studiów oraz wykorzystania najnowszych materiałów audiowizualnych wydawnictw zagranicznych i krajowych. W roku akademickim 2002/2003 lektorzy Studium Języków Obcych szczególną uwagę skierowali na opracowanie nowego podziału poziomów nauczania zgodnie z określeniami umiejętności językowych ustalonymi przez Radę Europy. Program kursu języka angielskiego dla zaawansowanych umożliwia przygotowanie się w toku zajęć lektoratowych do egzaminu honorowanego w Unii Europejskiej Waystage lub Threshold oraz wprowadzenie do egzaminów typu Business English organizowanych przez London Chamber of Commerce and Industry (LCCI 1) i University of Cambrige (BEC 1 i BEC 2), natomiast program kursu języka niemieckiego dla średnio-zaawansowanych zakłada zdobycie umiejętności językowych pozwalających na zdanie egzaminu Zertifikat Deutsch, a program grup zaawansowanych egzaminu Zertifikat Detsch fűr den Beruf przeprowadzanych przez Goethe-Institut. Z chwilą powstania ośrodka egzaminacyjnego Instytutu Goethego w Białymstoku studenci WSFiZ, uczęszczający na lektorat języka niemieckiego należeli do pierwszych kandydatów przystępujących do egzaminu certyfikatowego.

W 2000 r. SJO zorganizowało międzynarodową konferencję Kompetencje językowe absolwentów szkół wyższych a cele i treści nauczania języków obcych. Podkreślić należy także aktywny udział lektorów w życiu Uczelni, jak chociażby obsługa translatorska konferencji, tłumaczenia publikacji naukowych, opieka nad studentami z zagranicy, a także wspieranie uczestnictwa studentów w seminariach w ramach współpracy Uczelni z Ośrodkiem Studiów Ogólnoeuropejskich we Vlotho w Niemczech.

Studium Języków Obcych współpracuje z Instytutem Goethego w Warszawie, Biblioteką British Council w Białymstoku oraz niektórymi przedstawicielami wydawnictw podręcznikowych, jak np. Langenscheidt, Longman i Oxford University Press.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku