Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Studium Języków Obcych : Informacje o Studium
Pomiń łącza nawigacji.
Studium Języków Obcych

Kierownik Studium: mgr Sławomira Artemowicz

Sekretarz Studium: mgr Dorota Śleszyńska

Studium Języków Obcych jest jednostką międzywydziałową. Zajmuje się organizacją i prowadzeniem zajęć lektoratowych na wszystkich wydziałach w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Oferujemy zajęcia z następujących języków:

  • angielskiego,
  • niemieckiego,
  • rosyjskiego,
  • hiszpańskiego,
  • francuskiego.

Prowadzimy też zajęcia fakultatywne (odpłatne) dla studentów. Warunkiem utworzenia fakultatywnej grupy jezykowej jest minimum 15 zgłoszeń.


Studenci zagraniczni, przebywający na Uczelni w ramach programu Erasmus, a także studenci MBA i Hotel Management, korzystają z nauki języka polskiego, prowadzonej przez pracowników Studium.


Zajęcia w ramach lektoratów prowadzone są w oparciu o programy nauczania zgodne z tabelą poziomów kompetencji językowej opracowaną przez Radę Europy (Competence Levels of the Council of Europe). W związku z powyższym zastosowano nowy podział poziomów nauczania. System oceniania kompetencji językowych studentów dostosowany jest do skali biegłości językowej zaproponowanej orzez Radę Europy („Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment”).

Tabela biegłości językowej opracowna przez RE


Lektoraty z języków obcych prowadzone są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I-go i II-go stopnia. Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się w wymiarze 60 - 300 godzin, w zależności od cyklu nauczania i kierunku studiów. Na studiach niestacjonarnych liczba godzin jest odpowiednio niższa, zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania.


Lektorat z języka obcego kończy się egzaminem. Student zdaje egzamin na poziomie zgodnym z poziomem lektoratu na jaki uczęszczał. Student otrzymuje wpis do indeksu z określeniem poziomu, na którym został zdany egzamin.


Program kursu języka angielskiego dla zaawansowanych umożliwia przygotowanie się w toku zajęć lektoratowych do egzaminu honorowanego w Unii Europejskiej Waystage lub Treshold oraz wprowadzenie do egzaminów typu Business English organizowanych przez London Chamber of Commerce and Industry (LCCI 1) i University of Cambridge (BEC 1 i BEC 2), zaś program kursu języka niemieckiego dla średniozaawansowanych zakłada zdobycie umiejętności językowych pozwalających na zdanie egzaminu Zertifikat Deutsch, a program grup zaawansowanych egzaminu Zertifikat Deutsch fűr den Beruf przeprowadzanych przez Goethe Institut.


Studium Języków Obcych współpracuje z Instytutem Goethego w Warszawie, Biblioteką British Council w Białymstoku oraz z przedstawicielami wydawnictw podręcznikowych, np. Lagenscheidt, Longman, Oxford University Press.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku