Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Fundusze Unijne : Projekty : Udany start do kariery zawodowej : Opis projektu
Aktualności
Pomiń łącza nawigacji.

UDANY START DO KARIERY ZAWODOWEJ

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych (od 0 do 24 miesięcy) poniżej 25 roku życia, a jego celem jest zwiększenie szans bezrobotnej młodzieży na uzyskanie zatrudnienia poprzez uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych (szkolenia zawodowe), opanowanie metod poruszania się na rynku pracy oraz stworzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika szkoleń.

Projekt dotyczy osób zamieszkałych w następujących powiatach:

  • białostockim, gminy Białystok, Czarna Białostocka, Łapy, Wasilków, Supraśl,
  • bielskim,
  • monieckim,
  • sokólskim.

Po zakończeniu programu grupa beneficjentów zostanie objęta szerokim poradnictwem zawodowym. Trenerzy-mentorzy będą przez 6 miesięcy śledzili i oceniali działania uczestników programu w zakresie poszukiwania miejsc pracy, służąc im wszechstronną pomocą i doradztwem zawodowym.

Analizy wykazują, iż pracodawcy coraz chętniej zatrudniają młodych ludzi, wymagają jednak ściśle określonych kwalifikacji i umiejętności, dlatego proponowane wsparcie ma służyć „przygotowaniu odpowiedniego, wykwalifikowanego zaplecza osób młodych, elastycznych i zdolnych do aktywnego poszukiwania pracy”.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie czterech szkoleń zawodowych, które powinny przygotować młodzież - teoretycznie i praktycznie - do pracy w atrakcyjnych, często poszukiwanych zawodach:

Program szkoleniowo-doradczy składa się z trzech etapów.

  • Po określeniu predyspozycji zawodowych kandydata, zostaną przeprowadzone szkolenia zawodowe. Nacisk zostanie położony na wykształcenie postaw stymulujących kształcenie ustawiczne oraz umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi ICT.
  • W drugim etapie zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy oraz kształtowania kariery zawodowej. Szkoleniem objęte zostaną następujące dziedziny: umiejętność komunikowania się, autoprezentacji, samokształcenia, rozwiązywania problemów w sposób twórczy oraz inne cechy niezbędne do poruszania się na zmieniającym się rynku pracy. Głównymi celami tego etapu są: pobudzenie młodzieży do aktywnego poszukiwania zatrudnienia na jawnym i ukrytym rynku pracy, zapoznanie z technikami skutecznego szukania pracy, zwiększenie motywacji wewnętrznej i wiary we własne możliwości, profesjonalne przygotowanie do wejścia na rynek pracy, nabycie umiejętności planowania własnej kariery zawodowej, opanowanie sztuki pisania dokumentów aplikacyjnych, nabycie praktycznych umiejętności istotnych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z nieznanymi często w Polsce technikami, stosowanymi dzisiaj w świecie, jak np. rozpoznawanie „języka ciała”, (body language), niezwykle istotnymi w kontaktach służbowych, podczas rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą (interview).
  • Każdy uczestnik będzie objęty – po zakończeniu warsztatów - indywidualnym doradztwem w zakresie kształtowania własnej ścieżki kariery zawodowej. W czasie trwania programu każdemu zostanie przydzielonych trzech study advisor’ów : psycholog / doradca zawodowy, trener / nauczyciel akademicki oraz ekspert / praktyk biznesu /, którzy pomogą w opracowaniu informacji o sobie oraz przygotowaniu PORT FOLIO. Uczestnicy otrzymają również rekomendacje oraz proponowane kierunki ścieżki kariery zawodowej (Indywidualny Plan Działania).
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku