Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Fundusze Unijne : Projekty : Nowe szanse na współczesnym rynku pracy : Formularz zgłoszeniowy
Aktualności
Pomiń łącza nawigacji.

Formularz zgłoszenia

Rekrutacja

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul.Ciepła 40, 15–472 Białystok

Elżbieta Osiennik

Budynek E. pok.311

Tel. 0-85-67-85-845

 

elzbieta.osiennik@wsfiz.edu.pl

Biuro czynne w godzinach:
8.00-15.00
(od poniedziałku do piątku)

dla Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku celu ustalenia uprawnień do udziału w Projekcie Nowe szanse na współczesnym rynku pracy

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Priorytetu II – WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH, Działanie 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku