Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Fundusze Unijne : Projekty : Nowe szanse na współczesnym rynku pracy : Zamówienia publiczne
Aktualności
Pomiń łącza nawigacji.

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO

NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU

„NOWE SZANSE NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY”

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO (CVP NR 85312320-8)
więcej informacji...

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia(SIWZ)...

Ogłosznie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu „Nowe szanse na współczesnym rynku pracy”

Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej 60 000 euro na obsługę księgową projektu „Nowe szanse na współczesnym rynku pracy”

Ogłosznie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu „Nowe szanse na współczesnym rynku pracy”

Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej 60 000 euro na obsługę księgową projektu „Nowe szanse na współczesnym rynku pracy”

Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń z 29.09.2006
Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń z 06.10.2006
Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń - warsztatów aktywizujących z 11.10.2006
Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń z 13.10.2006
Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń z 09.11.2006
Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń z 17.11.2006
Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń z 24.11.2006
Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń z 01.12.2006
Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń z 08.12.2006
Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń z 05.01.2007
Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń z 12.01.2007
Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń z 19.01.2007
Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń z 26.01.2007
Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń z 02.02.2007
Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń z 09.02.2007
Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń z 16.02.2007
Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń z 23.02.2007
Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń z 02.03.2007
Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń z 09.03.2007
Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń z 06.04.2007
Ogłoszenie o wynikach postepowania na przeprowadzenie szkoleń z 13.04.2007
Ogłoszenie o wynikach postepowania na przeprowadzenie szkoleń z 04.05.2007
Ogłoszenie o wynikach postepowania na przeprowadzenie szkoleń z 11.05.2007
Ogłoszenie o wynikach postepowania na przeprowadzenie szkoleń z 18.05.2007
Ogłoszenie o wynikach postepowania na przeprowadzenie szkoleń z 25.05.2007
Ogłoszenie o wynikach postepowania na przeprowadzenie szkoleń z 01.06.2007
Ogłoszenie o wynikach postepowania na przeprowadzenie szkoleń z 08.06.2007Park Naukowo - Technologiczny w Ełku