Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Fundusze Unijne : Projekty : Nowy zawód
Pomiń łącza nawigacji.

Program jest realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa realizowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Polską Giełdę Pracy Sp. z o.o. Celem projektu jest reorientacja zawodowa rolników i domowników (z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne) oraz innych osób zatrudnionych w rolnictwie, które chcą podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej. Projekt pozwoli na udoskonalenie wśród uczestników szkoleń umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Wypromowanie wiedzy o nowoczesnych formach organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu edukacji pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych Beneficjentów projektu. W celu realizacji założonych w projekcie działań, na terenie województwa podlaskiego zostały utworzone dwa ośrodki doradczo-szkoleniowe w Białymstoku i Łomży. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie: http://euro-projekty.pl
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku